Cookie Statement

Cookie Statement

Cookie Statement

Belangrijke informatie over cookies op producenten-verantwoordelijkheid.nl

VPN informeert u in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan producenten-verantwoordelijkheid.nl kunnen worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina's van een website worden meegestuurd naar uw browser en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat u bij een volgend bezoek aan producenten-verantwoordelijkheid.nl als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van producenten-verantwoordelijkheid.nl kan door VPN informatie over uw gebruik van producenten-verantwoordelijkheid.nl en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

First party cookies

Bij het bezoeken van producenten-verantwoordelijkheid.nl kunnen eigen VPN-cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor VPN, worden door VPN op uw computer opgeslagen en alleen VPN heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel 'first party cookies' genoemd. Zulke cookies worden door VPN bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van producenten-verantwoordelijkheid.nl geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kunt u de cookies die bij gebruik van producenten-verantwoordelijkheid.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe u reeds op uw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.
Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van producenten-verantwoordelijkheid.nl of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) producenten-verantwoordelijkheid.nl. Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die VPN eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies verwerkt, is het VPN Privacy Statement van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring

VPN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Dit Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2018

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100