Afvalfonds Verpakkingen

Plastic Heroes inzamelsysteem uitstekend alternatief voor statiegeld

Plastic Heroes inzamelsysteem uitstekend alternatief voor statiegeld Thursday 12 June 2014
Woensdag 11 juni heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van I&M in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het besluit om statiegeld op grote PET-flessen vrij te geven, uitstelt tot volgend jaar.


Dit geeft alle betrokken partijen de tijd om te komen tot een zorgvuldige overgang. Een dag eerder - dinsdag 10 juni – heeft het verpakkende bedrijfsleven een open brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer. In deze brief steunt een groot aantal organisaties uit het verpakkend bedrijfsleven de afspraak in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 om op termijn de grote PET-flessen frisdranken en waters, waar nu nog statiegeld op zit, te combineren met het Plastic Heroes inzamelsysteem.

In deze brief verwijzen de organisaties die zijn aangesloten bij VNO-NCW, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), naar het groeiend succes van de Plastic Heroes inzamelsysteem waarmee kunststofverpakkingen worden ingezameld. Steeds meer consumenten scheiden hun kunststof verpakkingsafval via dit systeem.

Het opnemen van de grote PET-flessen – die overigens slechts 5% uitmaken van het totaal aan kunststof verpakkingen – in het Plastic Heroes inzamelsysteem zal leiden tot sterke verbetering van de efficiency en het vergroten van het gemak van de burger. Het systeem wordt daarmee robuuster en leidt tot verdere verbetering van inzameling en recycling van kunststof, een belang dat het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M), gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk nastreven in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

Woensdag 18 juni vindt in de Tweede Kamer overleg plaats met de Staatssecretaris van I&M over de eerste resultaten van eerdergenoemde Raamovereenkomst.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100