ARN

ARN

ARN ARN is het gedreven expertisecentrum dat invulling geeft aan duurzaamheid en recycling. Daarmee levert ARN een bijdrage aan transparantie en compliance voor haar opdrachtgevers. ARN voert al meer dan 15 jaar de regie over de recyclingketen van autowrakken. De daarmee opgebouwde kennis en ervaring wordt nu breder ingezet voor andere mobiliteitsproducten. ARN heeft in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging invulling gegeven aan een recyclingsysteem voor scooters, ondergebracht in Stichting SRN. Ook wordt in samenwerking met IvDM invulling gegeven aan het duurzaamheidsprogramma Erkend Duurzaam.

Missie & strategie


ARN is het expertisecentrum voor duurzaamheid en recycling. ARN heeft als missie om duurzaamheid in de mobiliteits- en recycling branche aan te jagen. Dit doet zij door kennisuitwisseling, ketenregie, recycling en innovatie. ARN wil daarmee een actieve bijdrage leveren aan de circulaire economie.
Een belangrijke invulling van deze missie is het realiseren van de wettelijke doelstelling om uiterlijk in 2015 een recycling percentage van 95% te realiseren voor afgedankte auto's in Nederland. De PST-fabriek vervult daarin een belangrijke schakel.

Expertise


De expertise van ARN is diep geworteld in de bundeling van kennis en ervaring op de Nederlandse markt voor recycling in de mobiliteitsbranche. Als logisch uitvloeisel daarvan wordt ARN steeds vaker gevraagd om ook buiten de mobiliteitsbranche mee te denken en mee te werken aan innovatie en vraagstukken op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Duurzaamheidsvisie


In een toenemende mobiele wereld, waarin de bewustwording van duurzaamheid groeit, is het van essentieel belang om continue en pro-actief zo efficiënt en duurzaam mogelijk met grondstoffen om te gaan. ARN wil hier haar bijdrage aan leveren door transparantie en progressie in de mobiliteitsbranche op het gebied van milieu en duurzaamheid te bevorderen.
Wil ARN duurzaamheid en vernieuwing in de mobiliteitsbranche bevorderen, dan moet dit met harde cijfers kunnen worden aangetoond. ARN neemt daarom het voortouw om de positieve effecten van duurzaamheid meetbaar te maken. Maar ARN is meer dan de som van de harde kengetallen. Het is een organisatie die ambitieus is en met gedreven medewerkers streeft naar duurzaamheid in de mobiliteitsbranche. ARN legt daarvoor elke dag de lat een stukje hoger. Meer informatie: ARN Duurzaamheidsverslag 2015Meer informatie: www.arn.nl

 

Nieuwsbrieven

» Nieuwsbrief 5 mei 2017

2016

» Nieuwsbrief 1 december 2016
» Nieuwsbrief 24 november 2016
» Nieuwsbrief 18 november 2016
» Nieuwsbrief 7 oktober 2016
» Nieuwsbrief 29 september 2016
» Nieuwsbrief 8 september 2016
» Nieuwsbrief 25 augustus 2016
» Nieuwsbrief 18 augustus 2016
» Nieuwsbrief 10 augustus 2016
» Nieuwsbrief 26 juli 2016
» Nieuwsbrief 21 juli 2016
» Nieuwsbrief 16 juni 2016
» Nieuwsbrief 19 mei 2016
» Nieuwsbrief 5 mei 2016
» Nieuwsbrief 21 april 2016
» Nieuwsbrief 14 april 2016
» Nieuwsbrief 7 april 2016
» Nieuwsbrief 24 maart 2016
» Nieuwsbrief 25 februari 2016
» Nieuwsbrief 21 januari 2016

2015

» Nieuwsbrief 26 november 2015
» Nieuwsbrief 19 november 2015
» Nieuwsbrief 12 november 2015
» Nieuwsbrief 5 november 2015
» Nieuwsbrief 29 oktober 2015
» Nieuwsbrief 3 september 2015
» Nieuwsbrief 20 augustus 2015
» Nieuwsbrief 16 juli 2015
» Nieuwsbrief 25 juni 2015
» Nieuwsbrief 11 juni 2015
» Nieuwsbrief 28 mei 2015
» Nieuwsbrief 21 mei 2015
» Nieuwsbrief 2 april 2015
» Nieuwsbrief 19 februari 2015
» Nieuwsbrief 5 februari 2015

2014

» Nieuwsbrief november 2014
» Nieuwsbrief 23 oktober 2014
» Nieuwsbrief 15 oktober 2014
» Nieuwsbrief augustus 2014
» Nieuwsbrief juni 2014
» Nieuwsbrief mei 2014
» Nieuwsbrief april 2014
» Nieuwsbrief maart 2014

  • Ten strijde tegen Zeer Zorgwekkende Stoffen

    Ten strijde tegen Zeer Zorgwekkende Stoffen

    Friday 12 April 2019 - In de autorecyclingketen proberen we in elke stap materialen nuttig toe te passen. Echter, komen we onderweg ook materialen tegen die een gevaar kunnen zijn voor mens en milieu: de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Hoe gaan we daar zo zorgvuldig mogelijk mee om?
  • Meetinstrument in orde: doelstellingen autorecycling 2015-2017 behaald

    Meetinstrument in orde: doelstellingen autorecycling 2015-2017 behaald

    Friday 11 January 2019 - De door ARN gehanteerde meetmethodiek is in orde en de recyclingdoelstellingen over de jaren 2015-2017 zijn behaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100