ARN

Nederlandse auto’s vorig jaar voor 98,7% gerecycled en nuttig toegepast

Nederlandse auto’s vorig jaar voor 98,7% gerecycled en nuttig toegepast Friday 12 May 2017
In Nederland hebben we het punt bereikt dat 98,7% van het gewicht van afgedankte auto’s een zinvolle en duurzame bestemming krijgt. Deze prestatie is afgelopen jaar samen met meer dan 300 autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven geleverd. Dat blijkt uit het vandaag verschenen duurzaamheidverslag van ARN, voorheen Auto Recycling Nederland.


Hoogwaardige recycling van auto’s draagt bij aan een beter milieu en een prettiger leefomgeving. ARN helpt garages en consumenten al meer dan twintig jaar om op een verantwoorde manier hun oude auto’s af te danken. Hiertoe ondersteunt ARN autodemontagebedrijven en werkt ze samen met alle schakels in de autorecyclingketen. In 2016 zijn in het ARN-netwerk 185.740 afgedankte auto’s verwerkt en is in totaal bijna 57 miljoen kilo materiaal gedemonteerd en op verantwoorde wijze gerecycled.

Alternatief voor storten van afval

Het behaalde percentage van 98,7% bestaat voor 88,9% uit hergebruik als product of als materiaal en voor 9,8% uit energieterugwinning. Hiermee is de wettelijk vereiste doelstelling van 95% autorecycling ruimschoots behaald. Deze cijfers zijn berekend op basis van de Europese richtlijn 2000/53/EG die de behandeling van autowrakken beschrijft. Het resultaat is mede te danken aan de Post-Shredder Technologie (PST) fabriek die ARN sinds 2011 in bedrijf heeft en die de laatste lastige procenten behaalt om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Het afgelopen jaar heeft de PST-fabriek 14,7% aan de recyclingprestatie bijgedragen. Deze fabriek is uniek in Europa en bewijst dat er een alternatief is voor het storten en verbranden van shredderafval van autowrakken.

De consument profiteert

Het recyclingsysteem wordt gefinancierd door de recyclingbijdrage die consumenten betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Door innovaties en kostenbesparingen kan de recyclingbijdrage de komende jaren stapsgewijs omlaag. Van € 42,50 in 2017 naar € 35,- per auto in 2020.

Het Duurzaamheidverslag is te vinden op www.arn.nl/duurzaamheidverslag.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100