Nedvang

Nedvang

Nedvang Nedvang staat voor: Nederland Van Afval Naar Grondstof. Dat is dan ook de kern van onze missie: verpakkingsafval een nieuw leven geven. Zo draagt Nedvang bij aan een duurzaam Nederland.

 

Hergebruik loont

Nedvang regisseert de gescheiden inzameling en het hergebruik van verpakkingsafval. Van papier en karton tot aan glas, kunststof, metaal en hout. Uit het ingezamelde materiaal ontstaan uiteindelijk nieuwe verpakkingen of producten en zo sparen we kostbare grondstoffen uit.

Slim verpakken = afvalpreventie

Naast hergebruik van verpakkingsafval, moedigt Nedvang ook preventie aan. We stimuleren bedrijven om verpakkingen te ontwikkelen die minder afval opleveren en beter geschikt zijn opnieuw te gebruiken. Kleine aanpassingen maken vaak al een groot verschil.

Nedvang namens het bedrijfsleven

Waarom neemt Nedvang deze maatschappelijke taak op zich? Bedrijven zijn wettelijk verantwoordelijk gesteld voor hergebruik van de verpakkingen van hun producten. Namens ruim 300.000 producenten en importeurs coördineert en stimuleert Nedvang de inzameling en het hergebruik van verpakkingen in Nederland.

Samen verantwoordelijk

Nedvang is opgericht voor en door producenten en importeurs. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor hergebruik en preventie van de verpakkingen die ze op de markt brengen. Ook overkoepelende retail,- en detailhandelorganisaties en gemeenten zijn nauw betrokken. Deze partijen hebben afspraken gemaakt over de praktische uitvoering van de zogenaamde producentenverantwoordelijkheid.

De betrokken materiaalorganisaties zijn:

 • Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)
 • Stichting Kringloop Blik (SKB)
 • Stichting Kringloop Hout (SKH)
 • Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)
 • Vereniging Kunststof Verpakkingen Nederland (VMK)


De betrokken uitvoeringsorganisaties zijn:

 • Cluster VMK-NRK-NVGP
 • De Korrel
 • Koninklijke Metaalunie
 • Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL)
 • Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)
 • Stichting Verpakkingen Recycling Nederland (VRN)

 

Missie

Nedvang heeft als missie om tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten maximale inzameling en recycling van verpakkingsmateriaal te realiseren. Als collectieve uitvoeringsorganisatie nemen we een centrale positie in tussen producenten en importeurs, overheden en afvalorganisaties, met als doel: het grondstofverbruik doen verminderen ten bate van een schoner milieu.


Meer informatie: www.nedvang.nl

 • Gouden Glasbak on Tour roept op tot ‘glasbakken’

  Gouden Glasbak on Tour roept op tot ‘glasbakken’

  Monday 7 January 2019 - Tijdens de feestdagen zijn er weer de nodige flessen en potjes geleegd. Dat moet natuurlijk in de glasbak. Om een handje te helpen, ging Glas in ’t Bakkie on tour met de Gouden Glasbak.
 • Nedvang publiceert handleiding voor afvalbedrijven

  Nedvang publiceert handleiding voor afvalbedrijven

  Thursday 19 February 2015 - Veel afvalbedrijven die verpakkingsafval verwerken, rapporteren hierover al aan Nedvang. Dit is belangrijk voor een goede monitoring van de recycling van verpakkingsafval. Vanaf 1 januari 2015 geldt het nieuwe Besluit beheer verpakkingen. In dit Besluit is de rapportage als verplichting voor afvalbedrijven opgenomen. Zo…

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100