Nedvang

Nedvang publiceert handleiding voor afvalbedrijven

Nedvang publiceert handleiding voor afvalbedrijven Thursday 19 February 2015
Veel afvalbedrijven die verpakkingsafval verwerken, rapporteren hierover al aan Nedvang. Dit is belangrijk voor een goede monitoring van de recycling van verpakkingsafval. Vanaf 1 januari 2015 geldt het nieuwe Besluit beheer verpakkingen. In dit Besluit is de rapportage als verplichting voor afvalbedrijven opgenomen. Zo kan het verpakkende bedrijfsleven nog betere cijfers rapporteren over de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Nedvang ondersteunt deze bedrijven met praktische tools om de rapportage op te zetten. Eén van deze tools is de rapportagehandleiding afvalbedrijven, die nu is gepubliceerd. - See more at: http://www.nedvang.nl/uitgelicht/nedvang-publiceert-handleiding-voor-afvalbedrijven#sthash.QvbciFpi.dpuf


Besluit beheer verpakkingen 2014

Het Besluit beheer verpakkingen regelt de verplichtingen van producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen. Eén van die verplichtingen is het rapporteren van de recyclingresultaten. Hiervoor leveren veel afvalbedrijven al cijfers aan Nedvang.

Om te zorgen voor volledigheid én continuïteit van deze cijfers, is in het Besluit nu ook een verplichting opgenomen voor afvalbedrijven. Zij zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om de hoeveelheid verpakkingsafval die zij verwerken en de wijze van verwerking te melden bij Nedvang. Nedvang zorgt namens stichting Afvalfonds Verpakkingen voor de registratie en rapportage van de gegevens over verpakkingsafval.

Samenwerken aan verbetering van rapportage

Om afvalbedrijven te helpen de recycling van verpakkingsafval correct te rapporteren, heeft Nedvang een rapportagehandleiding voor afvalbedrijven ontwikkeld. Deze handleiding gaat in op de achtergrond van de rapportage van verpakkingsafval, de te rapporteren gegevens, praktische situaties en uitzonderingen. De handleiding is afgestemd met Vereniging Afvalbedrijven, NRK Recycling en Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI).

Om afvalbedrijven te ondersteunen is er naast een handleiding is ook een ‘beslisboom’ (adviestool) ontwikkeld die samen met een Nedvang adviseur doorlopen kan worden. Op basis van vragen en antwoorden wordt een praktische procesbeschrijving opgesteld die afvalbedrijven kunnen volgen bij het rapporteren.

Met deze praktische tools wordt het rapporteren van de recycling van verpakkingsafval voor afvalbedrijven makkelijker gemaakt en de kwaliteit van de gegevens verbeterd.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100