RecyBEM

RecyBEM

RecyBEM Op 1 april 2004 heeft het toenmalige ministerie van VROM (I&M) het Besluit beheer autobanden (Bba) ingevoerd. Om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit dit Besluit heeft de Vereniging Band en Milieu een inzamelings- en verwerkingssysteem opgezet, RecyBEM. Het RecyBEM-systeem is een succes. Bandenleveranciers geven invulling aan hun verplichtingen uit het Bba door zich aan te sluiten bij de Vereniging Band en Milieu.

Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&M tot en met 2019 algemeen verbindend verklaard (AVV) Hierdoor heeft RecyBEM kracht van wet. Ten minste tot en met 2019 dient voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Klik hier voor meer informatie over de AVV.

Voor iedere nieuwe band die de leden van de Vereniging Band en Milieu als producent of importeur van personenwagenbanden op de Nederlandse markt brengen, zamelen RecyBEM gecertificeerde inzamelingsbedrijven een gebruikte band in. Hiermee is de marktdekking zo goed als honderd procent. De ingezamelde banden worden op een milieuverantwoorde manier verwerkt en vinden een nieuw leven in tal van toepassingen. Het percentage gerecyclede grondstoffen dat bestemd is voor de productie van nieuwe banden groeit. Steeds vaker worden oude banden verwerkt in auto-onderdelen van nieuwe auto's.


Meer informatie: www.recybem.nl

Nieuwsbrieven

» BandBreed augustus 2015
» BandBreed december 2014
» BandBreed juni 2014
» BandBreed april 2014
» BandBreed december 2013

  • Ministerie van IenM heeft RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard

    Ministerie van IenM heeft RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard

    Monday 6 July 2015 - Sinds 2004 worden in Nederland alle gebruikte banden uit de vervangingsmarkt door RecyBEM ingezameld en op een milieuverantwoorde manier verwerkt. Per 29 juni 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem verbindend verklaard tot en met 31 december 2019. Ten minste tot en met 2019 dient voor…

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100