Stibat

Afvalbeheersbijdrage voor batterijen en accu’s algemeen verbindend verklaard

Afvalbeheersbijdrage voor batterijen en accu’s algemeen verbindend verklaard Tuesday 30 October 2018
Zoetermeer, 30 oktober 2018 - Bedrijven die draagbare batterijen en accu’s produceren of importeren zijn vanaf 22 oktober 2018 verplicht om bij te dragen aan het inzamelsysteem voor batterijen en accu’s. Vanaf die datum gaat namelijk een algemeen verbindendverklaring (AVV) gelden. De aangesloten bedrijven bij Stichting Batterijen voldoen al aan de eisen uit de AVV.


Ruim twintig jaar geleden ging de wettelijke producentenverplichting in voor producenten van batterijen en accu’s. Dat betekent dat sinds die tijd alle producenten (fabrikanten en importeurs) die batterijen en accu’s op de Nederlandse markt brengen, verplicht zijn deze ook weer in te zamelen en te recyclen. Om dit efficiënt te regelen - tegen een redelijk kostenniveau - richtten de producenten een collectief op: Stichting Batterijen, met als uitvoeringsorganisatie Stibat. Inmiddels zijn ruim 900 producenten aangesloten.

Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Stibat heeft namens Stichting Batterijen een aanvraag voor een AVV van het bestaande inzamelsysteem voor draagbare batterijen en accu's ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze is door de staatssecretaris op 22 oktober 2018 definitief verbindend verklaard voor een periode van 5 jaar. De AVV vormt de financiële basis voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en dient ter financiering van het inzamel- en verwerkingssysteem voor batterijen en accu’s.

Strengere handhaving

Bedrijven die draagbare batterijen en accu’s produceren of importeren zijn door de AVV verplicht om bij te dragen aan de kosten van het systeem. Er wordt strenger gehandhaafd of bedrijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voldoen zij niet, dan kan dit resulteren in een boete opgelegd door het Ministerie. De AVV zorgt zo voor een goed functionerend en veilig inzamelsysteem; een gelijk speelveld voor alle bedrijven die gezamenlijk bijdragen. Voor de al aangesloten bedrijven bij Stichting Batterijen verandert er niets. Zij voldoen immers al aan de eisen uit de AVV.

Over Stibat

Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs Stibat op om aan de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. In meer dan tweeëntwintig jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 24.000 inleverpunten op bij winkels en scholen. Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen en accu's. Kijk voor meer informatie over Stibat en de producentenverplichting op www.stibat.nl.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100