Stichting Batterijen

Stichting Batterijen

Stichting Batterijen Stichting Batterijen is opgericht in 1995 en vormt een collectief van ruim 900 aangesloten producenten (fabrikanten en importeurs) van draagbare en industriële batterijen.

Stichting Batterijen geeft opdracht aan Stibat om uitvoering te geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat Stibat onder andere zorg draagt voor de inleverpunten, het ophalen van de batterijen en accu’s, de sortering en recycling van deze batterijen.

 

Stichting Batterijen heeft namens haar deelnemers een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het bestaande collectief inname- en verwerkingsplan ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie heeft deze aanvraag goedgekeurd met een geldigheid van vijf jaar. Dit betekent dat iedereen die in Nederland batterijen/accu’s op de markt brengt verplicht is om per batterij een beheerbijdrage te betalen aan Stichting Batterijen. Met die beheerbijdrage worden alle kosten gedekt die nodig zijn voor de invulling van de producentenverantwoordelijkheid. Zodoende worden alle producenten verplicht bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van batterijen en accu’s in Nederland en dat is wel zo eerlijk. Ook betekent de AVV dat elke inname- en verwerkingsstructuur voor batterijen en accu's in Nederland wordt getoetst aan de bestaande inname- en verwerkingsstructuur van Stichting Batterijen.

Meer informatie: www.stibat.nl/stichting-batterijen/

 

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100