Stichting FIAR CE

Stichting FIAR CE

Stichting FIAR CE Het besluit wit- en bruingoed verplicht producenten en importeurs tot het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Onder bruingoed wordt verstaan audio en visuele media voor consumenten en het besluit heeft daarmee direct grote invloed op de activiteiten van de leden van vereniging FIAR-CE. FIAR-CE heeft ter uitvoering van de verplichtingen de Stichting Bruingoed opgericht, waarin behalve de leden van de vereniging ook niet-aangesloten producenten en importeurs deelnemen.

Stichting Bruingoed heeft op haar beurt, samen met Stichting Witgoed (opgericht door de Vereniging van Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland - Vlehan) de Stichting Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP) - met als handelsnaam "Wecycle" - opgericht. Wecycle voert de feitelijke verwijdering van afgedankte apparaten uit in opdracht van genoemde stichtingen.

In juni 2019 heeft het bestuur van Stichting Bruingoed in overleg met het bestuur van Vereniging FIAR CE besloten om de activiteiten van FIAR CE onder te brengen in Stichting Bruingoed en vervolgens de naam van Stichting Bruingoed te wijzigen in Stichting FIAR CE.

Meer informatie: www.nvmp.nl/fiar

 

Gekoppelde documenten

» Rapportage Duurzaamheid juni 2017

» Verklaring Stichting Bruingoed

» Statement Brown Goods Foundation

 

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100