Stichting LightRec

Stichting LightRec

Stichting LightRec Stichting LightRec Nederland is een gezamenlijk initiatief van de fabrikanten en importeurs van verlichtingsapparatuur en -armaturen (spaarlampen, TL-buizen en LED-verlichting). LightRec is opgericht om als collectief te komen tot een milieuverantwoorde inzameling en recycling van dit type lichtbronnen. De deelnemers voldoen daarmee automatisch aan de wettelijke verplichting om verkochte verlichtingsapparatuur en -armaturen aan het eind van de levensduur ook weer in te zamelen.

Wecycle heeft de uitvoering in handen. Deze organisatie zette voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten die vallen onder de werkingssfeer van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEA) een collectief verwijderingsysteem op. De afvalbeheerbijdrage op bepaalde categorieën apparaten en/of lampen financieren dit systeem.

 

Meer informatie: lightrec.nl

Nieuwsbrieven

» Nieuwsbrief juni 2017 

2015

» Nieuwsbrief september 2015
» Nieuwsbrief juni 2015
» Nieuwsbrief maart 2015

2014

» Nieuwsbrief december 2014
» Nieuwsbrief oktober 2014

 

 

  • Nederlanders leveren flink meer verlichting in voor recycling

    Nederlanders leveren flink meer verlichting in voor recycling

    Monday 24 April 2017 - In 2016 leverden Nederlanders maar liefst 3887 ton aan lampen en verlichtingsarmaturen in voor recycling. Dat is een stijging van ruim 8%. Belangrijkste oorzaak voor deze stijging zijn de investeringen die LightRec heeft gedaan in de uitbreiding van haar inzamelnetwerk en in voorlichting binnen de bouw- en sloopsector.…
  • LightRec presenteert Jaarsite 2015

    LightRec presenteert Jaarsite 2015

    Thursday 14 July 2016 - In 2015 zijn er iets meer lampen ingezameld dan in 2014. Met name de inzameling van tl-buizen steeg (van 1,26 miljoen kilo naar 1,34 miljoen kilo), waarmee het niveau weer bijna op dat van 2011/2012 ligt. Maar ook het ingezameld volume spaarlampen steeg licht (van 2,8 naar 2,9 miljoen kilo). De categorie ‘overige lampen’…

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100