Stichting Metalektro Recycling

Stichting Metalektro Recycling

Stichting Metalektro Recycling De Stichting Verwijdering Centrale Ventilatoren (SVCV) is per 1 januari 2015 gefuseerd met de Stichting Metalektro Recycling (SMR). Met de inwerkingtreding van de nieuwe regeling aangaande de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten is de scope voor de Stichting Verwijdering Centrale Ventilatoren sterk veranderd. Door het onderbrengen van alle werkzaamheden in één organisatie kunnen de belangen van de aangesloten deelnemers nog beter, effectiever en efficiënter worden behartigd. Per 1 januari 2015 neemt de Stichting Metalektro Recycling dan ook de belangen waar van de Centrale Ventilatoren.

De Stichting Metalektro Recycling (SMR) is een onafhankelijke en non-profit productstichting die namens producenten/importeurs –meestal via de diverse brancheorganisaties- de realisatie en uitvoering van de wettelijke verplichte inzameling en recycling van elektr(on)ische apparatuur uitbesteedt aan Wecycle. Het gaat hier om diverse categorieën zoals: cv-ketels, boilers, naaimachines, elektr(on)isch speelgoed, medische apparatuur, meet- en regeltechniek, verkoopautomaten en elektr(on)ische muziekinstrumenten.

De SMR is hierbij: aanspreekpunt voor producenten/importeurs en brancheorganisatie, voorlichtingsbron, beheerder van de financiële middelen als voorziening voor de toekomstige verwerking, opdrachtgever aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle, beheerder van de ontvangen verwijderingsbijdragen, contactpersoon van de diverse brancheverenigingen aangaande het verloop van de uitvoering van de wetgeving en overlegorgaan met andere productstichtingen over het te voeren beleid.

 

Meer informatie: www.nvmp.nl/smr

 

Gekoppelde documenten

» Jaarrekening 2014 Stichting Metalektro Recycling

» Jaarrekening 2013 Stichting Metalektro Recycling

» Jaarrekening 2012 Stichting Metalektro Recycling

» Jaarrekening 2011 Stichting Metalektro Recycling

» Jaarrekening 2010 Stichting Metalektro Recycling

» Jaarrekening 2009 Stichting Metalektro Recycling

» Jaarrekening 2008 Stichting Metalektro Recycling

  • Fusie productstichtingen SMR en SVCV

    Fusie productstichtingen SMR en SVCV

    Thursday 9 April 2015 - De Stichting Verwijdering Centrale Ventilatoren (SVCV) is per 1 januari 2015 gefuseerd met de Stichting Metalektro Recycling (SMR).

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100