Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Ontheffingen op recyclingbijdrage afgewezen

Ontheffingen op recyclingbijdrage afgewezen Friday 14 June 2019
Op 7 juni 2019 ontvingen wij bericht van het besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstraat, dat de aanvragen voor ontheffing van de afdracht van de recyclingbijdrage zijn afgewezen.


De Staatssecretaris oordeelde: “Vanuit het oogpunt van doelmatig beheer van vlakglas en/of isolatieglas afval in Nederland en in het licht van de door de afvalbeheerstructuur van VRN bereikte resultaten van inzameling en verwerking is de afvalbeheerstructuur waarvan verzoeker gebruik maakt aantoonbaar minder doelmatig en effectief en daarmee niet gelijkwaardig aan de afvalbeheerstructuur van VRN.”

Hiervan is melding gedaan in de Staatscourant 14 juni 2019, nummer 33240.

Wij zijn blij met dit besluit. Het betekent een erkenning van de functie van Vlakglas Recycling Nederland (VRN). Dit besluit betekent eveneens dat de inzameling en recycling van het vlakglasafval ongewijzigd kan worden voortgezet. Ook in de komende jaren zal VRN een landelijk dekkend netwerk in stand houden.

Samen met de inzamelpunten blijven wij werken aan de optimalisatie van inzameling van het vlakglas, waardoor een beter en hoogwaardiger recyclingresultaat wordt bereikt.

In 2018 hebben we ruim 73.000 ton vlakglasafval ingezameld. Voor 2019 wordt een tonnage van meer dan 77.000 ton vlakglas verwacht.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100