Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Resultaten inzameling vlakglas 2018

Resultaten inzameling vlakglas 2018 Tuesday 15 January 2019
Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds het begin in 2003 een groot succes. Begonnen we toen met bijna 38.000 ton, in ons topjaar 2011 was de hoeveelheid gestegen tot ongeveer 89.200 ton.


In 2018 zaten we daar onder, maar er werd toch nog 73.637 ton vlakglas ingezameld en aangeboden om te recyclen. Hiermee besparen we 8.553.376 kg CO2!
December 2016 hebben we de miljardste kilo vlakglasafval ingezameld.

Onderstaand treft u de (afgeronde) inzamelresultaten van het vlakglasafval (in tonnen) van de afgelopen jaren tot nu toe.

Maand 2018 2017 2016 2015 2014 2013  2012 2011 2010 2009
Januari 5.700 5.100 4.900 4.700 5.900 6.000  7.000 6.500 6.100 5.300
Februari 5.700 5.500 5.100 5.000 5.400 5.400  6.800 6.600 5.700 4.900
Maart  6.400 6.300 5.900  6.100 5.700 6.400  7.400 7.800 8.000 6.500
April  6.100 5.300 5.800 5.800 5.800 5.800  6.700 7.300 7.300 6.500
Mei 6.600  6.300 5.800  5.000  6.200 6.500  7.900 8.000 6.400 6.500
Juni 6.700 6.800 7.100 7.200 5.600 6.200  7.800 7.300 9.000 8.100
Juli 6.900 6.500 6.600  6.500 5.800 6.300  7.100 8.300 7.500 7.800
Augustus 4.200 4.300 4.400 4.200 4.100 4.800  5.500 5.100 5.200 4.600
September   6.000 6.000 6.600 6.700 6.300 6.800  7.300 8.800 8.600 8.500
Oktober 7.100  7.100 6.900  6.800 6.700 7.600   8.400 8.500 8.100 8.400
November 7.100 6.700  7.400 6.400 6.900 6.800   7.900 8.300 8.600 8.500
December 5.100 5.400 5.800 5.600 5.000 6.200  5.800 6.700 6.300 6.900
Totaal   73.600   71.300   72.300   70.000   69.400   74.800   85.600   89.200   86.800   82.500

 

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100