Stichting Witgoed

Stichting Witgoed

Stichting Witgoed

Stichting Witgoed is in 1999 opgericht. Samen met andere productstichtingen zorgt de stichting voor een hoogwaardig en effectief inzamel- en recyclesysteem voor elektrische apparaten in Nederland. De ruim 400 deelnemers van de stichting zijn producenten of retailers die een huishoudapparaat of -product op de Nederlandse markt brengen. Stichting Witgoed neemt deelnemers de zorg uit handen om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte huishoudapparaten. Daarnaast behartigt de stichting de belangen van haar deelnemers. Het collectief van deelnemers is de kracht van Stichting Witgoed.

Meer informatie op www.stichting-witgoed.nl.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100