Stichting Witgoed

Stichting Witgoed

Stichting Witgoed Witgoed is een verzamelnaam van groothuishoudelijke en kleinhuishoudelijke apparatuur, zowel vrijstaand als inbouw. Onder de categorie groothuishoudelijke apparatuur vallen apparaten als wasautomaten, koelkasten en fornuizen. De categorie kleinhuishoudelijke apparatuur omvat alle mogelijke in een normaal huishouden gebruikte elektrische apparatuur: van baardtrimmer tot broodbakmachine, van foodprocessor tot friteuse en van staafmixer tot strijkijzer.

Op 1 juni 1998 werd in Nederland het 'Besluit verwijdering wit- en bruingoed' gepubliceerd (Staatsblad 1998-138 en 299, inwerkingtreding 1 januari 1999). Dat houdt in dat vanaf dat moment producenten of importeurs van witgoed verantwoordelijk zijn voor de 'verwijdering van in Nederland na gebruik vrijkomende witgoedapparatuur' die door hen op de markt is gebracht. In gewoon Nederlands betekent dit dat een producent (dan wel diens Nederlandse importeur) ervoor moet zorgen dat afgedankte huishoudelijke apparatuur niet langer op de vuilnisbelt (of in het milieu) terechtkomt, maar op een milieuvriendelijke wijze wordt ingezameld en verwerkt.

Als uitvloeisel van het gemeenschappelijk EU-milieubeleid werd op 13 augustus 2005 een nieuwe, deels herziene regeling van kracht: het 'Besluit elektrische en elektronische apparatuur' (BEA, Staatscourant 28 juli 2004), die eenzelfde verplichting ook oplegt aan de producenten en importeurs van professionele apparatuur en verlichtingsapparatuur. Bovendien kwam er de verplichting voor producenten / importeurs om nieuw op de markt gebrachte apparaten te markeren (Staatscourant 28 juli 2004, nr. 142). Alle niet-gemarkeerde apparaten vormen vanaf dat moment de historische voorraad ('Altlast' ) waarvan de inzameling en verwerking een opgave van het collectieve systeem is.

Hoewel de verantwoordelijkheid tot verwijdering van in Nederland na gebruik vrijkomende witgoedapparatuur rust op elke producent en elke importeur afzonderlijk, hebben deze de handen ineen geslagen en besloten de inzameling en verwerking collectief aan te pakken. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Witgoed (d.d. 20 augustus 1998). Stichting Witgoed heeft op haar beurt, samen met Stichting Bruingoed, de Stichting Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP) - met als handelsnaam "Wecycle" - opgericht. Wecycle voert de feitelijke verwijdering van afgedankte apparaten uit in opdracht van genoemde stichtingen.

Naaste deze belangrijkste doelstelling – het zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk inzamelen en verwerken van de in het Besluit genoemde productcategorieën - is er nog een aantal afgeleide doelstellingen. Zo tracht de Stichting Witgoed ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en toepassing van het Nederlandse en communautaire milieu- en afvalbeleid. Daarnaast stimuleert zij onderzoek naar en adviseert zij betrokkenen over de logistieke processen voor de verwijdering van witgoed en de verwerking ervan.


Meer informatie: www.nvmp.nl/witgoedGekoppelde bestanden

» Jaarrekening 2014 Stichting Witgoed

» Jaarrekening 2013 Stichting Witgoed

» Naar een gesloten kringloop voor elektrische apparaten

» Jaarrekening 2012 Stichting Witgoed

» Jaarrekening 2011 Stichting Witgoed

» Jaarrekening 2010 Stichting Witgoed

» Jaarrekening 2009 Stichting Witgoed

» Jaarrekening 2008 Stichting Witgoed

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100