Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG)

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG)

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG)

Op 17 augustus 1999 is de Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) opgericht op initiatief van de VIFEG (Vereniging Importeurs en Fabrikanten Elektrisch Gereedschap).

Het doel van de stichting is:

  • Het organiseren van het inzamelen en verwerken van elektrisch en elektronisch gereedschap;
  • Opdrachtgever aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle;
  • Het bijstaan en adviseren van de deelnemers van de stichting;
  • Bij te dragen aan de ontwikkelingen en toepassingen van het Nederlands en Communautaire milieu- en afvalbeleid ten aanzien van elektrisch en elektronisch (tuin)gereedschap;
  • Het stimuleren van onderzoek, het verstrekken van adviezen ten aanzien van logistieke processen voor de verwijdering alsmede het verwerken van elektrisch en elektronisch (tuin)gereedschap, in het bijzonder in het licht van de uitgangspunten en de ontwikkeling van eco-efficiency.

 

Meer informatie: www.nvmp.nl/sveg


Gekoppelde documenten

» Jaarrekening 2014 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen

» Jaarrekening 2013 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen

» Jaarrekening 2012 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen

» Jaarrekening 2011 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen

» Jaarrekening 2010 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen

» Jaarrekening 2009 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen

 

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100