Vereniging NVMP

Vereniging NVMP

Vereniging NVMP Vereniging NVMP zet zich namens de gezamenlijke producenten en importeurs in voor het inzamelen en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur en energiebesparende verlichting ('e-waste'). Vereniging NVMP - voluit Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten - is in 1999 opgericht als de collectieve belangenbehartiger van (nu) zes productstichtingen die op het gebied van e-waste verschillende branches in de elektronicaindustrie vertegenwoordigen, te weten:

 • Stichting Bruingoed
 • Stichting ICT Milieu
 • Stichting LightRec
 • Stichting Metalelektro Recycling
 • Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen
 • Stichting Witgoed

Bij die stichtingen zijn circa 1500 producenten en importeurs aangesloten.

Doelstelling
Vereniging NVMP stelt zich ten doel om apparatuur die door haar deelnemers op de markt is gebracht na afdanking zo veel mogelijk in te zamelen en verantwoord te recyclen. Het streven is erop gericht om op middellange termijn, conform nieuwe Europese doelstellingen, 85 procent van al het e-waste dat wordt afgedankt in te zamelen. NVMP streeft naar een zo hoog mogelijk recyclingresultaat door verdere verbetering van het verwerkingsproces en door innovatie van recyclingtechnologie. Het gaat erom meer materialen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terecht komen. Het uiteindelijke doel is een gesloten kringloop voor elektronica.

Uitvoeringsorganisatie
Wecycle organiseert de inzameling en milieuvriendelijke recycling van e-waste in opdracht van Vereniging NVMP. Wecycle, eveneens een non-profit instelling, vervult een regiefunctie en betrekt een groot aantal partijen bij het verwerkingsproces. De bij Vereniging NVMP aangesloten productstichtingen financieren het proces en alle onderzoeks- en communicatie-inspanningen die in het kader daarvan worden ondernomen.

Het verwerkingsproces is als volgt georganiseerd:

 • Wecycle heeft contracten gesloten en afspraken gemaakt met detaillisten, gemeenten, installateurs, kringloopbedrijven en andere partijen die e-waste inzamelen of ontvangen;
 • Wecycle organiseert het transport en het sorteren van het ingezamelde e-waste;
 • Wecycle laat het gesorteerde e-waste recyclen bij gecertificeerde bedrijven die in de recyling van bepaalde soorten apparaten of onderdelen gespecialiseerd zijn.


Ondersteunende activiteiten
Vereniging NVMP en Wecycle laten geregeld onderzoek doen om het inzicht in de e-wasteproblematiek te vergroten en het verwerkingsproces te kunnen verbeteren. Zo is er onderzoek gedaan naar bezit van elektronica, naar de levenscyclus van apparaten, naar de afvalstromen, naar (illegale) export van e-waste, naar de samenstelling en naar de mogelijkheden om kritische grondstoffen te herwinnen.
NVMP en Wecyle voeren een actieve communicatie om de doelstellingen te bevorderen:

 • Publiekscampagnes en acties om consumenten te bewegen om al hun afgedankte apparaten en lampen gescheiden in te leveren. De recente campagnes en acties richten zich met name tegen het weggooien van kleine apparaten en lampen in het restafval.
 • Communicatie met de overheid en stakeholders in de verwerking van e-waste om nieuwe ideeën te delen en te vormen, om de samenwerking te verbeteren en om de gezamenlijke inspanning te verhogen. Medewerking van alle actoren in de keten is essentieel om de doelstellingen van de Vereniging NVMP - verantwoorde verwerking van alle e-waste - te kunnen bereiken.


NVMP en Wecycle zoeken actief samenwerking op met:

 • overheidsorganisaties, brancheorganisaties en bedrijven in Nederland;
 • andere verwijderingsorganisaties in Nederland zoals de overige deelnemers aan VPN;
 • buitenlandse zusterorganisaties en het Europese WEEE Forum;
 • inspectie, douane en politie specifiek voor de aanpak van illegale transporten.Financiering
Verantwoorde verwerking van elektrische apparaten en energiebesparende lampen kost geld. Met name het logistieke proces van inzameling, transport en sorteren is duur. De kosten en opbrengsten van de recycling verschillen per productgroep. Aan de ene kant is er de opbrengstwaarde, die aanzienlijk kan zijn zoals voor wasmachines met een roestvrijstalen trommel of boilers waar een koperen plaat in zit. Aan de andere kant zijn er de kosten van recycling, die bij complexe scheidingstechnieken aanzienlijk kunnen zijn, en de kosten van verwijdering van giftige stoffen zoals de cfk's uit koelkasten of kwik uit spaarlampen. Recycling van cfk-houdende koelkasten en beeldbuistelevisies is verlieslatend. Alle productgroepen bij elkaar genomen, worden de kosten van recycling nagenoeg gedekt door opbrengsten van de grondstoffen die bij het proces vrijkomen.


Meer informatie:
» Wecycle for Dummies
» Wecycle for Dummies (English version)


Samenwerking met andere inzamelorganisaties
Vereniging NVMP en haar zes leden, de productstichtingen, werken samen met andere organisaties die actief zijn in inzameling en recycling in de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN). De andere leden zijn Afvalfonds Verpakkingen, ARN (auto’s), Nedvang (verpakkingsafval), RecyBEM (autobanden), Stibat (batterijen) en Vlakglas Recycling Nederland.

Wecycle is gericht op samenwerking met inzamelsystemen in andere Europese landen. Zij is daartoe onder meer lid van WEEE Forum, de koepel die onderzoek, ontwikkeling en leren van elkaars best practices hoog in het vaandel heeft. Wecycle was in WEEE Forum verband nauw betrokken in de ontwikkeling van het Waste Electrical and Electronic Equipment LABel of EXcellence (WEEEELABEX), een normstelsel dat uniforme regels geeft voor transport, opslag, bewerking en recycling van e-waste.

» www.weee-forum.org
» www.weeelabex.org
» WEEELABEX Laymans report

In Nederland is WEEELABEX-certificering vanaf 1 juli 2015 verplicht voor alle verwerkers. In het buitenland, ook buiten Europa, is het richtinggevend bij de ontwikkeling van normen en regels op het gebied van e-waste. Het LIFE-programma van de Europese Unie heeft WEEELABEX uitgeroepen tot 'best-of-the-best' milieuprogramma 2013 op grond van de verbetering die het geeft aan de verwerking van e-waste.


Meer informatie: nvmp.nl

» Nieuwsbrief juli 2015
» Nieuwsbrief april 2015
» Nieuwsbrief december 2014

 • VPN moedigt toezichthouders aan met boek

  VPN moedigt toezichthouders aan met boek

  Friday 24 November 2017 - Op 22 november werd tijdens een middagseminar in het Provinciehuis Utrecht het eerste exemplaar van het boek ‘Het Goede Handhaven, de rol van toezicht in de circulaire economie’ door Cor Wittekoek, voorzitter Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN), uitgereikt aan Gérard Bouman van Omgevingsdienst NL…
 • NVMP ondertekent Grondstoffenakkoord

  NVMP ondertekent Grondstoffenakkoord

  Monday 30 January 2017 - Met de ondertekening van het Nationaal Grondstoffenakkoord op 24 januari 2017 zetten bijna 200 partijen zich in voor een volledige circulaire economie in Nederland in 2050. Afval bestaat niet meer, van restproducten maken we nieuwe grondstoffen. NVMP heeft het Nationaal Grondstoffenakkoord mede ondertekend.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100