Vereniging NVMP

VPN moedigt toezichthouders aan met boek

VPN moedigt toezichthouders aan met boek Friday 24 November 2017
Op 22 november werd tijdens een middagseminar in het Provinciehuis Utrecht het eerste exemplaar van het boek ‘Het Goede Handhaven, de rol van toezicht in de circulaire economie’ door Cor Wittekoek, voorzitter Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN), uitgereikt aan Gérard Bouman van Omgevingsdienst NL en Kees Hoppener van ILT.


Uitreiking 1e exemplaar

Zo’n vijftig vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, ILT, ministeries, politie, metaalrecyclers en producentenorganisaties kwamen in Utrecht bijeen om de belangrijkste conclusies uit het boek met elkaar te bespreken.

De auteurs van het boek, onderzoeksjournalist Herman Jansen en consultant milieuwethandhaving Koos Meijer, concluderen in ‘Het Goede Handhaven’ dat zowel het systeem als het toezicht op afvalverwerking en recycling tekortschieten waardoor veel waardevolle grondstoffen verloren gaan en schadelijke stoffen mogelijk in het milieu terechtkomen.

Vooral de illegale inzameling en verwerking van afgedankte producten is een doorn in het oog van VPN en het boek van Jansen en Meijer wordt dan ook als een aanmoediging gezien richting handhavingsdiensten hiertegen op te treden. Die aanmoediging werd door de aanwezige toezichthouders begripvol in ontvangst genomen. Tijdens de discussie werd ook duidelijk dat toezichthouders te maken hebben met opdrachtgevers (gemeenten en provincies) die vooralsnog onvoldoende prioriteit geven aan de rol van toezicht in de circulaire economie. Daarnaast werd geconcludeerd dat met het oog op regio-overschrijdende activiteiten van afvalverwerkers een landelijke aanpak beter is dan een regionale. Het voornemen is dan ook om de samenwerking in de bestaande landelijk brancheteams te intensiveren zodat alle 29 omgevingsdiensten en andere toezichthoudende instanties deel kunnen nemen. Het landelijk bundelen van expertise en ervaringen zal al een goede stap vooruit zijn. Ook VPN heeft toegezegd deel te willen nemen aan een dergelijk brancheteam.

Ten slotte klonk in het Provinciehuis Utrecht de roep om de regelgeving te verbeteren. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van afgedankte producten weliswaar bij de producenten, maar mogen bijvoorbeeld winkelketens, gemeenten en installateurs die afval inzamelen, dit aan andere opkopers verkopen zonder dat duidelijk is of het wel duurzaam wordt verwerkt.

VPN heeft het voornemen om volgend jaar een bewustwordingscampagne te starten voor wethouders en raadsleden van gemeenten, die in belangrijke mate de prioriteiten in het toezicht sturen. Het boek van Jansen en Meijer zal daarin een ondersteunende functie hebben.


Het Goede Handhaven is verkrijgbaar bij Uitgeverij Pepijn en diverse boekenwebsites.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100