VPN

ILT: toezicht op grootste maatschappelijke risico’s

ILT: toezicht op grootste maatschappelijke risico’s Wednesday 3 October 2018
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet de komende jaren steviger in op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Deze uitbreiding van toezicht is een mooie invulling van het VPN-project TRACE (Toezicht Recycling Agenda Circulaire Economie), waarin VPN samen met toezichthouders de ‘best practices’ op het gebied van toezicht en handhaving op afvalstromen in kaart heeft gebracht.


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet de komende jaren steviger in op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Zo wil de inspectie haar capaciteit specifiek inzetten daar waar het meeste risico of schade kan ontstaan voor de samenleving. Volgend jaar komt er een nieuwe webportal “Mijn ILT” om het bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning aan te vragen.

Dit staat in het Meerjarenplan 2019 – 2023 (MJP) van de ILT. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) biedt het plan vandaag aan de Tweede Kamer aan, tegelijkertijd met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2018.

Met de IBRA, vier nieuwe programma’s en een speciale website voor vergunningverlening geeft de ILT verder invulling aan de organisatiewijziging die de inspectie doorvoert. Inspecteur-generaal Jan van den Bos: “Wij werken in programma’s die gericht zijn op de grootste maatschappelijke risico’s. We passen een doordachte methodiek toe om die grootste risico’s te bepalen. En dat bedrijven voor bepaalde vergunningen alleen bij ons terecht kunnen, legt bij ons extra druk om de vergunning- en dienstverlening eenvoudiger en gebruiksvriendelijk te maken.”

De ILT werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Het aandachtsgebied van de ILT omvat circa 160 onderwerpen. De huidige werkwijze in programma’s komt voort uit de koersverandering die de ILT vorig jaar heeft ingezet. De inspectie wil niet alleen handhaven op naleving van de wet. Door haar toezicht te verbreden, wil zij het dóel achter wet- en regelgeving bereiken en haar toezicht inzetten op de onderwerpen waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn.

Het toezicht op de grootste risico’s vanuit de ILT bestaat nu uit elf programma’s over Schiphol, afvalstoffenverwerking, bodem, grond en oppervlaktewater, goederenvervoer, productenlabels, ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen, emissies en lozingen scheepvaart, risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. De programma’s zijn geselecteerd vanuit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2018.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100