VPN

Producenten in overleg met IenW

Producenten in overleg met IenW Friday 5 October 2018
5 Oktober jl. was Alhra Glas BV gastheer voor een bijeenkomst met verschillende organisaties die EPR uitvoeren, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS).


Het doel was gezamenlijk van gedachten te wisselen over het instrument van algemeen verbindend verklaren (avv) van een overeenkomst om EPR uit te voeren. Een dergelijke avv wordt vooral aangevraagd als er sprake is van een recyclingbijdrage om de inzameling en recycling van bepaalde afvalstromen te financieren.
De betrokken organisaties zijn Vlakglas Recycling Nederland, ARN (auto’s), Stibat (batterijen), RecyBem (autobanden), Stichting Bruingoed (audio en visuele media ) en de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland.

Gelijkwaardigheid

Producenten en importeurs die een bepaald product invoeren of op de Nederlandse markt brengen, kunnen de minister verzoeken een overeenkomst over het afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren. De producenten en importeurs kunnen dit instrument gebruiken voor de financiering van al dan niet vrijwillige initiatieven van producentenverantwoordelijkheid. Maar zodra een avv is afgegeven, kunnen partijen een ontheffing hiervoor aanvragen. De indiener van het verzoek dient in ieder geval aan te tonen dat hij zorgt voor een beheersstructuur die ten minste gelijkwaardig is aan de beheersstructuur zoals die onder algemeen verbindend verklaarde overeenkomst functioneert.

Onduidelijkheid

In de praktijk is gebleken dat er veel onduidelijkheid bestaat over het aantonen van gelijkwaardigheid. Vlakglas Recycling Nederland heeft eerder dit jaar een procedure opgestart bij de Raad van State voor de ontheffingen die waren verleend op de avv van Vlakglas Recycling Nederland. De uitspraak van de Raad van State was dat de ontheffingen niet gelijkwaardig waren aan ons systeem. De verleende ontheffingen zijn daarom vernietigd.
Om zoveel mogelijk onduidelijkheid in de toekomst weg te nemen, hebben wij samen met IenW het initiatief genomen om deze bijeenkomst te beleggen. Er is nog geen kant en klare oplossing voor de toekomst. De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland zal hier mee verder aan de slag gaan.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100