Wecycle

Boek lezen, terugbrengen en tegelijk je kapotte leeslamp inleveren

Boek lezen, terugbrengen en tegelijk je kapotte leeslamp inleveren Monday 16 April 2018
Samen met de bibliotheken in Voorschoten en Wassenaar, start Wecycle een proef met een inleverbak op deze locaties. Bezoekers kunnen hier voortaan afgedankte kleine elektrische apparaten en spaar- en ledlampen inleveren. Deze worden gerecycled via Wecycle, die vanuit een maatschappelijke sponsoring de bibliotheken financieel ondersteunt. Voorschoten en Wassenaar zijn de eerste bibliotheken die deze service bieden. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).


De proef met de inleverbakken gaat in elk geval een jaar duren. “De bibliotheek is een laagdrempelige organisatie voor alle inwoners. Onze inwoners weten de bibliotheek te vinden voor onze boeken, activiteiten en films. Nu zijn we ook dé plek om onze maatschappelijke functie nog meer eer aan te doen en bij te dragen aan een beter milieu”, zegt Mariska Koning, directeur van de bibliotheken in Voorschoten en Wassenaar.

Wecycle vindt het belangrijk dat mensen dichtbij en verantwoord hun kleine apparaten en lampen kwijt kunnen. “Bibliotheken hebben een publieke en sociale functie, iedereen komt er”, zegt Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle. “In navolging van onze succesvolle samenwerking met de kinderboerderijen in Nederland kijken we naar meer openbaar toegankelijke inleverpunten, zoals bibliotheken. Die van Voorschoten en Wassenaar zijn de proeflocaties. Hiermee maken we het inleveren van klein e-waste weer makkelijker.”In de bibliotheken van Voorschoten en Wassenaar kunnen bezoekers voortaan hun afgedankte kleine elektrische apparaten en spaar-/ledlampen kwijt in een Wecycle-inleverbak

Als dank voor de inzet ontvangen de bibliotheken van Wecycle jaarlijks elk een sponsorbijdrage van €250,-. Dit bedrag kan de bibliotheek naar eigen inzicht besteden. Alle ingeleverde apparaten en lampen laat Wecycle recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dit doen we voor zes producentenorganisaties, waarbij 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn aangesloten. De inzameling en recycling organiseren we kostenefficiënt en met een maximaal milieurendement. We hebben 10.000 inzamelpunten in Nederland en werken samen met veel inzamelpartners waaronder gemeenten, winkels, installatiebedrijven, kringloopbedrijven en met vervoerders en verwerkers van e-waste. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan de circulaire economie.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen die moeilijk meekomen in de reguliere arbeidsmarkt perspectief op een baan en neemt de kwaliteit van recycling toe.

In 2017 hebben wij 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hierdoor is een uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 vermeden.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100