Wecycle

Europese WEEE Forum op werkbezoek bij Wecycle Service Center

Europese WEEE Forum op werkbezoek bij Wecycle Service Center Monday 27 November 2017
Zo’n 40 vertegenwoordigers van het WEEE Forum brachten een werkbezoek aan het Wecycle Service Center in Ede. Hier worden elektrische apparaten gesorteerd en gedemonteerd, deels door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De leden van het WEEE Forum stelden tal van vragen over opzet, uitvoering en opbrengsten, zowel op het gebied van sortering en recycling als op sociaal gebied.


Pascal Leroy, Secretary General van het WEEE Forum: ”Het Wecycle Service Center laat zien dat via een economisch haalbaar model, zowel circulaire als sociale doelen zijn te behalen. Het is van grote meerwaarde dat Wecycle haar kennis en ervaring hierover wil delen met de deelnemers van het WEEE Forum. Velen zijn hierdoor geïnspireerd om in hun eigen land hiermee aan de slag te gaan.” Naast de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een Wecycle Service Center, neemt door de sortering en demontage van de apparaten de kwaliteit van de recycling toe. Hierdoor worden deze nog beter gerecycled. De Wecycle Service Centers ondersteunen zo gemeenten en de producenten/importeurs bij hun invulling van de circulaire economie.

In het Europese WEEE Forum wisselen 34 inzamelsystemen kennis, ervaring en ‘best practices’ uit op het gebied van inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten. Wecycle zit vanuit Nederland in het Forum, dat in zijn soort het grootste ter wereld is.

Nadere informatie

Neem voor informatie over de dienstverlening van Wecycle aan gemeenten contact op met Eric van der Schans via (079) 7600 671 of via e-mail.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100