Wecycle

Inlevercampagne geeft aandacht aan Oost-Europese werkers

Inlevercampagne geeft aandacht aan Oost-Europese werkers Monday 1 October 2018
De Wecycle-campagne die oproept armaturen in te leveren voor recycling, richt zich ook specifiek op werknemers uit Oost-Europa. Met name Polen en in mindere mate Bulgaren en Roemenen zijn werkzaam in de bouw-, sloop- en installatiesector. Zij spreken vaak gebrekkig of geen Nederlands. De campagne wordt dan ook deels in die talen gevoerd. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.


In de bouw- en installatiesector werken veel eerste generatie Oost-Europeanen die relatief kort in ons land zijn en slecht uit de voeten kunnen met de Nederlandse taal. "Zo'n één op de tien werknemers in de bouw is niet afkomstig uit Nederland," zegt Jan Vlak, directeur Wecycle. "Onze oproep om armaturen zoals wettelijk voorgeschreven correct af te danken, geldt voor iedereen. Daarom is onze campagne deels in het Pools, Bulgaars en Roemeens. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de circulaire economie."

De Oost-Europese variant van de campagne is in lijn met de landelijke campagne, die vandaag start. Via social media en advertenties op sites die deze nieuwe doelgroep gebruikt, zijn er vertalingen van de campagne te zien. Er is ook speciale landingspagina ontwikkeld: wecycle.nl/polski.

Verder maken radiospots (beluister hier), buitenreclame, online advertenties en ledboarding bij Eredivisie-voetbalwedstrijden deel uit van de campagne. Ook wordt informatie verspreid via Poolse winkels en gaf Wecycle voorlichting op Forum Buduwlane, een event voor Poolse werknemers en ZZP’ers in de bouw- en installatiesector. De campagne wordt gevoerd in opdracht van Stichting LightRec Nederland, één van de opdrachtgevers van Wecycle.

 
Wecycle-flyer voor werknemers bouw- en installatiesector in Nederlandse en Poolse versie

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dit doen we voor zes producentenorganisaties, waarbij 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn aangesloten. De inzameling en recycling organiseren we kostenefficiënt en met een maximaal milieurendement. We hebben 10.000 inzamelpunten in Nederland en werken samen met veel inzamelpartners waaronder gemeenten, winkels, installatiebedrijven, kringloopbedrijven en met vervoerders en verwerkers van e-waste. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan de circulaire economie.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen die moeilijk meekomen in de reguliere arbeidsmarkt perspectief op een baan en neemt de kwaliteit van recycling toe.

In 2017 hebben wij 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hierdoor is een uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 vermeden.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100