Wecycle

Praxis beloond met Wecycle Gouden Bakkie Award voor grootscheeps duurzaamheidsproject

Praxis beloond met Wecycle Gouden Bakkie Award voor grootscheeps duurzaamheidsproject Thursday 12 July 2018
Wecycle beloont Praxis met een Gouden Bakkie Award vanwege de omvangrijke inzameling van lampen en armaturen bij de renovatie van ruim 150 Praxis-vestigingen. Maar liefst 51.000 lampen en bijhorende armaturen werden hierbij ingeleverd voor recycling. Een lichtend voorbeeld van hoe winkels met oude verlichtingsapparatuur zouden moeten omgaan. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.


“Als een van de grootste spelers qua winkelverkoopvloeroppervlak in de Nederlandse retailmarkt, vinden wij het uiteraard van belang om onze Praxis-winkels te verduurzamen. Alle ontwikkelingen op het gebied van energiezuinige verlichting hebben wij nauwgezet gevolgd en daar hebben wij nu dit grote renovatieproject voor opgezet. Qua verlichting zijn onze winkels weer helemaal up-to-date en besparen wij tot wel 40% op energie,” zegt Frank Pruijn, directeur Verkoop van Praxis. Tijdens de renovatie werden ruim 800 metaalhalidelampen en meer dan 50.000 tl-buizen en de bijhorende armaturen vervangen door ledverlichting. De renovatie is in september afgerond.


v.l.n.r. Maarten Ramp (Head of Quality & CSR Praxis), Raymond Onink (Adviseur Zakelijke Markt Wecycle), Frank Pruijn (Directeur verkoop Praxis) en Gied van Hoorn (Directeur LightRec)

Naast dit grote renovatieproject is Praxis ook al sinds 2015 partner van Wecycle voor het verantwoord inzamelen van onder andere lampen en armaturen. Frank Pruijn licht toe: “Door onze samenwerking met Wecycle leveren wij (spaar)lampen en kleine elektrische apparaten in en worden deze op een verantwoorde manier gerecycled. Het verzekert ons ervan dat bruikbare materialen worden hergebruikt en de rest duurzaam wordt afgevoerd. In ruim 150 Praxis-winkels staan Wecycle-inzamelmeubelen, zodat wij onze klanten ook de mogelijkheid bieden om te recyclen. We zijn natuurlijk vereerd met deze award.”

Over de Awards

Wecycle heeft als doel om met de Gouden Bakkie Awards partners te belonen voor de inzameling en hun voorbeeldgedrag waarmee branchegenoten ook worden gestimuleerd om meer lampen en armaturen in te zamelen. De Award is hiermee een erkenning voor de ontvanger en een aanmoediging voor de branche waarin deze opereert.

Wecycle reikt de Gouden Bakkie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verenigd. Zij zijn opdrachtgever aan Wecycle voor de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen.

Optimale recycling

Wecycle laat energiezuinige lampen voor 92 procent recyclen tot nieuwe grondstoffen, kleine apparaten voor 81 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van C02 vermeden.

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dit doen we voor zes producentenorganisaties, waarbij 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn aangesloten. De inzameling en recycling organiseren we kostenefficiënt en met een maximaal milieurendement. We hebben 10.000 inzamelpunten in Nederland en werken samen met veel inzamelpartners waaronder gemeenten, winkels, installatiebedrijven, kringloopbedrijven en met vervoerders en verwerkers van e-waste. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan de circulaire economie.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen die moeilijk meekomen in de reguliere arbeidsmarkt perspectief op een baan en neemt de kwaliteit van recycling toe.

In 2017 hebben wij 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hierdoor is een uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 vermeden.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100