Wecycle

"Wat doe jij?"

Friday 19 October 2018
Het antwoord op deze vraag wilden de apparaten en lampen nu wel eens weten van hun eigenaren!


Wecycle voert regelmatig campagnes om afdankers te stimuleren bij te dragen aan de circulaire economie. Via de vraag "Wat doe jij?" werden consumenten in korte animaties via diverse (online) media uitgedaagd om na te denken over hun circulaire keuzes rond apparaten en lampen: inleveren voor recycling, repareren, verkopen of weggeven. Het achterliggende platform watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl geeft informatie over deze keuzes.De impressie is gemaakt door onze mediapartner, zoals die onder meer te zien was op stations en in winkelgebieden.

Op ons Vimeo-kanaal zijn alle korte animaties uit de campagne te zien, evenals andere video's bijvoorbeeld over de recycling van elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100