Wecycle

Websites ‘watismijnapparaatwaard.nl’ en ‘watismijnlampwaard.nl’ moeten weggooien apparaten en lampen voorkomen

Websites ‘watismijnapparaatwaard.nl’ en ‘watismijnlampwaard.nl’ moeten weggooien apparaten en lampen voorkomen Thursday 31 August 2017
Vandaag lanceert Wecycle twee websites die mensen informeren over wat ze kunnen doen met gebruikte elektrische apparaten of energiezuinige lampen. Deze hebben namelijk altijd nog een waarde. Repareren, verkopen, weggeven of inleveren voor recycling zijn daar voorbeelden van. De sites watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl. helpen mensen om goede keuzes te maken en moeten voorkomen dat consumenten gebruikte apparaten en lampen weggooien. Wecycle is de stichting die in Nederland de inzameling en recycling regelt van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.


watismijnapparaatwaard watismijnlampwaard

De websites watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl informeren over wat je kunt doen met een elektrisch apparaat of energiezuinige lamp na gebruik om weggooien te voorkomen

Veel consumenten staan niet onwelwillend maar onverschillig tegenover het gescheiden inleveren van elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Ook zij zouden inleveren moeten overwegen als mogelijkheid. De sites www.watismijnapparaatwaard.nl en www.watismijnlampwaard.nl geven informatie over de verschillende opties die de consument heeft na gebruik van een apparaat of lamp. Bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van (zelf) repareren, het verschil tussen marktwaarde en recyclewaarde of over hoe je economie en milieu kunt helpen door afgedankte apparaten en lampen in te leveren voor recycling. Centraal staat dat een gebruikt apparaat of lamp altijd waarde heeft.

Weloverwogen beslissing

“De consument heeft altijd een keuze na gebruik van een apparaat of lamp,” zegt Jan Vlak, directeur van Wecycle: “Repareren van een apparaat is een optie, maar dat is bijvoorbeeld bij een oude koelkast niet beter voor het milieu. Wij vinden het belangrijk de hele keten te laten zien en de verbinding te leggen tussen gebruik, hergebruik en recycling, zodat de consument een weloverwogen beslissing kan nemen. Gooi afgedankte apparaten en lampen in geen geval weg, want dan gaat alle waarde verloren.”

De websites laten ook zien wat er gebeurt met elektrische apparaten en energiezuinige lampen die worden ingeleverd voor recycling, waar je deze kunt inleveren en hoe je ze schoon en veilig inlevert.

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.

We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100