Wecycle

Wecycle lanceert nieuwe lens voor Snapchat

Wecycle lanceert nieuwe lens voor Snapchat Monday 8 October 2018
‘Naughty cat’-lens moet jongeren bewegen e-waste in te leveren in aanloop naar International E-waste Day


Wecycle start vandaag haar allereerste Snapchat-campagne, die jongeren via een grappige lens wijst op de inleverbakken voor kleine elektrische apparaten in winkels. De campagne vormt de aanloop naar de eerste International E-waste Day op 13 oktober. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).

Snapchat-gebruikers kunnen via een lens een ondeugende kat in hun eigen omgeving plaatsen en hem diverse kleine elektrische apparaten laten wegmeppen. Via advertenties op Snapchat worden jongeren van dertien tot achttien jaar verleid om de nieuwe lens te downloaden en als augmented reality toe te passen. Doel van de campagne is jongeren meer klein e-waste te laten inleveren in Wecycle-inleverbakken die in 5.000 winkels staan. In Nederland gebruiken zo’n 700.000 jongeren onder de achttien jaar dagelijks Snapchat.


Links de 'naught cat'-lens op Snapchat. Rechts de code om de lens te downloaden binnen Snapchat.

#ewasteday

Zaterdag 13 oktober is de eerste International E-waste Day. Deze dag is in het leven geroepen door het WEEE Forum, een internationale associatie van 40 inzamelsystemen voor e-waste uit 20 landen. Het doel van deze dag is om aandacht te genereren voor het correct afdanken van e-waste. Wereldwijd komt dit jaar naar verwachting 50 miljard kilo e-waste vrij maar hiervan wordt slechts 20 procent op een verantwoorde manier gerecycled. International E-waste Day krijgt daarom steun van Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: "Dit is een belangrijk initiatief, omdat het volume e-waste blijft toenemen en het materialen bevat die essentieel zijn voor het maken van nieuwe producten. Zelfs in de EU, die wereldwijd vooroploopt in de recycling van e-waste, wordt slechts 35 procent van het e-waste correct ingezameld en gerecycled. Initiatieven die een positief effect hebben op de inzameling, zullen niet alleen de lidstaten helpen om de inzameldoelstellingen te halen maar ook Europa helpen bij de ontwikkeling van de circulaire economie.”

Jan Vlak, directeur van Wecycle en voorzitter van het WEEE Forum, is blij met International E-waste Day: “Het is goed dat er internationaal aandacht is voor de inzameling en recycling van e-waste. In ons land voert Wecycle regelmatig campagne om zowel consumenten als professionals te stimuleren meer e-waste in te leveren. De Snapchat-campagne is weer een nieuw instrument om ook jongeren aan te spreken, die het best te bereiken zijn via sociale media. Op deze manier dragen wij ook ons steentje bij aan International E-waste Day.” Een overzicht van de activiteiten van de WEEE Forum-leden rond #ewasteday staat hier.

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dit doen we voor zes producentenorganisaties, waarbij 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn aangesloten. De inzameling en recycling organiseren we kostenefficiënt en met een maximaal milieurendement. We hebben 10.000 inzamelpunten in Nederland en werken samen met veel inzamelpartners waaronder gemeenten, winkels, installatiebedrijven, kringloopbedrijven en met vervoerders en verwerkers van e-waste. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan de circulaire economie.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen die moeilijk meekomen in de reguliere arbeidsmarkt perspectief op een baan en neemt de kwaliteit van recycling toe.

In 2017 hebben wij 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hierdoor is een uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 vermeden.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100