Wecycle

Wecycle Service Center Dalfsen stimuleert circulaire en sociale economie

Wecycle Service Center Dalfsen stimuleert circulaire en sociale economie Thursday 29 June 2017
Met een bijeenkomst voor genodigden en een open dag is het Wecycle Service Center Dalfsen officieel gestart. Wecycle, Road2Work IJssel-Vecht, ROVA en de gemeenten Dalfsen, Raalte en Zwartewaterland geven hiermee een stimulans aan zowel de circulaire als de sociale economie in de regio. Medewerkers van Road2Work sorteren en demonteren afgedankte elektrische apparaten afkomstig van de milieubrengstations van ROVA en volgen tegelijkertijd een re-integratietraject. Ze zijn afkomstig uit de betrokken gemeenten. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).


Road2Work Dalfsen
Erik Schalk (Road2Work), Jan Vlak (Wecycle), Ruud van Leeuwen (Dalfsen) en Victor van Dijk (ROVA) openen officieel het Wecycle Service Center in Dalfsen, waar e-waste wordt gesorteerd en gedemonteerd door re-integreerders

Erik Schalk, directeur van Road2Work, legt uit waarom het werk voor medewerkers zo belangrijk is: “Via sortering en demontage van elektronische apparaten doen mensen werkervaring op, krijgen ze weer zelfvertrouwen en maken ze een betere kans op de arbeidsmarkt. Daarmee geeft het betrokkenen weer toekomstperspectief. Medewerkers van Road2Work krijgen weer structuur in hun leven en ervaren hoe het is om op vaste dagen en tijden te werken. Andere medewerkers zijn net in Nederland en leren zo de Nederlandse taal en cultuur kennen."

Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: “In onze Wecycle Service Centers verbinden we concreet de circulaire met de sociale economie. Naast het sorteren en demonteren van elektrische apparaten zijn ook andere werkzaamheden mogelijk, zoals het uitvoeren van steekproeven of uitpakken van retourzendingen. Dit levert meerwaarde op in de vorm van betere recycling en mensen re-integreren in het arbeidsproces. Zo voorzien we via de Service Centers in de behoeften van zowel onze partnergemeenten als onze opdrachtgevers.”

Ruud van Leeuwen, wethouder Dalfsen, is blij met de aanwezigheid van het Wecycle Service Center. “Vorig jaar heb ik in Ede met eigen ogen gezien hoe goed dit concept werkt. We hebben in de gemeenten Raalte en Zwartewaterland twee goede partners gevonden. Ook zij laten, dit jaar nog, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij Road2Work. Deze inwoners voelen zich weer nuttig en serieus genomen. Ook de kans op een reguliere baan neemt aanzienlijk toe.”

Victor van Dijk, algemeen directeur ROVA: “ROVA is een publieke dienstverlener, met een sterk sociaal karakter. We werken samen met en voor mensen. Wij vinden dat iedereen een kans moet krijgen om mee te kunnen doen in de maatschappij, ook als zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Van een samenwerking als deze, waar het milieudoelstellingen en sociale arbeid hand in hand gaan, worden wij enthousiast. Voor ons is dat de belangrijkste reden om deel te nemen aan dit project.”

Over Road2Work

Road2Work is een re-integratiebedrijf gebaseerd op additionele werkzaamheden in de recycling. Binnen dit concept kiest Road2Work voor een bedrijfsmatige setting, waardoor de stap naar een baan zo klein mogelijk wordt. Road2Work is ervan overtuigd dat re-integratie zoveel mogelijk op de werkvloer moet plaatsvinden, om aan te sluiten bij zowel de kandidaten als het bedrijfsleven. Meer informatie: www.road2worknederland.nl.

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.

We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100