Wecycle

Wecycle steunt lokale goede doelen met inzamelactie

Wecycle steunt lokale goede doelen met inzamelactie Monday 4 September 2017
Wecycle reikt voor de vierde keer 25 cheques van 1.000 euro uit aan gemeenten die de afgelopen maanden de meeste apparaten en lampen inleverden. Partnergemeenten van Wecycle konden dit jaar opnieuw een sponsorcheque verdienen voor een lokaal goed doel, door zoveel mogelijk apparaten of lampen in te leveren op hun milieustraat. En dat levert flinke winst op voor milieu én maatschappij. Inmiddels heeft Wecycle de afgelopen twee jaar 100 lokale goede doelen gesteund, verspreid over heel Nederland. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.


De unieke inzamelactie heeft de afgelopen twee jaar maar liefst honderd lokale goede doelen verspreid over heel Nederland een steuntje in de rug gegeven, van voedselbank tot dierenambulance en plaatselijke fanfare. Wecycle besloot twee jaar geleden om een deel van het voorlichtingsbudget in de vorm van sponsorcheques via gemeenten aan lokale goede doelen te geven, gekoppeld aan een inzamelactie. De 25 gemeenten die de meeste apparaten en lampen inleveren voor recycling, krijgen een bijdrage voor een zelfgekozen lokaal goed doel. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: de actie steunt zowel de circulaire economie als lokale maatschappelijke initiatieven.

Sneeuwbaleffect

Wecycle wil met de actie meer mensen naar de milieustraat te trekken. Met succes: de inzameling van klein e-waste op de milieustraat van partnergemeenten laat een stijgende lijn zien. “Een geweldige uitkomst”, aldus Jan Vlak, directeur van Wecycle. “De resultaten laten zien dat consumenten de weg naar de milieustraat weten te vinden.” Inwoners van de partnergemeenten bepalen zelf naar welk goed doel het geld gaat. Hierdoor zijn veel inwoners extra gemotiveerd om meer apparaten en lampen in te leveren, aldus Vlak. “Zij zetten ook hun eigen netwerk in om zoveel mogelijk in te zamelen en zo krijg je een sneeuwbaleffect.”


Eén van de 25 winnaars dit jaar is Stichting Kulturhus uit Westervoort. Wethouder Hans Breunissen (links) reikt de Wecycle-cheque uit aan Timo Riphagen van de Speelmobiel: een speciale bus die wordt ingezet voor sportieve activiteiten met kinderen in de gemeente.

Over de actie

Inwoners van de deelnemende gemeenten konden van 28 april tot en met 31 augustus hun oude apparaat of lamp inleveren bij de milieustraat en ‘inchecken’ met hun smartphone om punten te scoren. De top 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, verdienen een cheque van 1.000 euro voor een zelfgekozen goed doel.

Wegens het grote succes is Wecycle van plan om ook volgend jaar de actie met de lokale goede doelen te herhalen. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van elektrische apparaten en lampen. Kijk voor meer informatie op Wecycle.nl/inleveren.

Winnende gemeenten en lokale goede doelen

Deze 25 gemeenten ontvangen een Wecycle-sponsorcheque:


Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.

We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100