Wecycle

Wecycle versterkt bestuur met Frank Roerink

Wecycle versterkt bestuur met Frank Roerink Thursday 7 March 2019
Wecycle heeft haar bestuur versterkt met mr. Frank Roerink RC, MSc. Hij is als Chief Financial Officer verbonden aan Avantium, een innovatief technologiebedrijf en voorloper in duurzame chemie. Roerink heeft in deze functie onder meer de succesvolle beursnotering van Avantium tot stand gebracht en met diverse grote bedrijven overeenkomsten gesloten over productontwikkeling van bijvoorbeeld bioplastics en recycling. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).


Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle, is enthousiast over de komst van Roerink: “Met Frank Roerink halen we een door de wol geverfde expert in huis met meer dan 25 jaar ervaring in financiële en bedrijfseconomische processen. Dit is van grote waarde voor ons bestuur, dat hiermee weer op volle sterkte is.” Frank Roerink volgt Jaap Pieters op die tot enkele maanden geleden de financiële portefeuille in het bestuur vervulde.

Ook Frank Roerink ziet uit naar de samenwerking: “Wecycle levert met de inzameling en recycling van e-waste al jaren een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Dit ligt mij na aan het hart, ook door mijn werk bij Avantium. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten en een daadkrachtige bijdrage te leveren aan het bestuur van Wecycle.”


Frank Roerink, CFO van Avantium, is toegetreden tot het bestuur van Wecycle

Het bestuur van Wecycle bestaat nu uit de volgende personen: voorzitter Jan Storm en de leden Frank Roerink en Bastiaan Soeteman.

Over Wecycle

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2017 hebben we 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 345 miljoen kilo.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100