Wecycle

Zelfgemaakte beats stimuleren circulair gedrag

Zelfgemaakte beats stimuleren circulair gedrag Monday 11 March 2019
Veel mensen zijn al goed bezig als het gaat om circulair gedrag maar hebben dit onvoldoende door. Om hun bewustwording vanuit een nieuwe invalshoek te prikkelen en hun goede gedrag nog een extra zetje te geven, lanceert Wecycle “Beat Waste”. Op de sites watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl kan je aangeven wat je zelf al doet. Elk circulair gedrag heeft zijn eigen geluid en hiermee maak je je eigen circulaire beat! Door deze te delen, worden ook anderen geïnspireerd hun beat te maken. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).


“Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat mensen die al circulair gedrag vertonen, open staan dit nog meer te doen”, zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. ”Op ons consumentenplatform geven we mensen daarom informatie over diverse circulaire keuzes als repareren, verkopen en inleveren voor recycling. Doordat mensen zelf een circulaire beat kunnen maken, houden we hen een positieve spiegel voor en geven we ze zelfvertrouwen om nog circulairder te worden.”

  
Screenshots uit de Beat Waste promovideo's (klik op afbeelding voor video). Met de Beat Waste Creator maak je je eigen circulaire beat op de sites watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl

Over Wecycle

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2017 hebben we 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 345 miljoen kilo.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100