Weee Nederland

Weee Nederland

Weee Nederland Weee Nederland organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste) in Nederland voor de bij hen aangesloten producenten en importeurs. Daarbij werkt Weee Nederland samen met gemeenten, recyclingbedrijven en andere partners om dit te bereiken. In het proces zijn participatie, innovatie en efficiëntie kernwaarden.

Weee Nederland heeft als missie om de recycling van elektrische apparaten belangrijk te maken. Mede daarom heeft Weee Nederland ook het Grondstoffenakkoord ondertekend.

Voor meer informatie: www.weee.nl

  • Gefeliciteerd Closing the Loop!

    Gefeliciteerd Closing the Loop!

    Tuesday 16 January 2018 - Gister namen de opstellers van het Grondstoffenakkoord vijf transitieagenda’s in ontvangst. In de agenda’s staan voorstellen die de omslag naar een circulaire economie versnellen. Weee Nederland levert een actieve bijdrage aan de transitieagenda.

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100