im_leden_logo_nedvang

Nedvang

Nedvang staat voor: Nederland Van Afval Naar Grondstof. Dat is dan ook de kern van onze missie: verpakkingsafval een nieuw leven geven. Zo draagt Nedvang bij aan een duurzaam Nederland.

Hergebruik loont

Nedvang regisseert de gescheiden inzameling en het hergebruik van verpakkingsafval. Van papier en karton tot aan glas, kunststof, metaal en hout. Uit het ingezamelde materiaal ontstaan uiteindelijk nieuwe verpakkingen of producten en zo sparen we kostbare grondstoffen uit.

Slim verpakken = afvalpreventie

Naast hergebruik van verpakkingsafval, moedigt Nedvang ook preventie aan. We stimuleren bedrijven om verpakkingen te ontwikkelen die minder afval opleveren en beter geschikt zijn opnieuw te gebruiken. Kleine aanpassingen maken vaak al een groot verschil.

Nedvang namens het bedrijfsleven

Waarom neemt Nedvang deze maatschappelijke taak op zich? Bedrijven zijn wettelijk verantwoordelijk gesteld voor hergebruik van de verpakkingen van hun producten. Namens ruim 300.000 producenten en importeurs coördineert en stimuleert Nedvang de inzameling en het hergebruik van verpakkingen in Nederland.

Samen verantwoordelijk

Nedvang is opgericht voor en door producenten en importeurs. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor hergebruik en preventie van de verpakkingen die ze op de markt brengen. Ook overkoepelende retail,- en detailhandelorganisaties en gemeenten zijn nauw betrokken. Deze partijen hebben afspraken gemaakt over de praktische uitvoering van de zogenaamde producentenverantwoordelijkheid.

De betrokken materiaalorganisaties zijn:

 • Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)
 • Stichting Kringloop Blik (SKB)
 • Stichting Kringloop Hout (SKH)
 • Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)
 • Vereniging Kunststof Verpakkingen Nederland (VMK)

 

De betrokken uitvoeringsorganisaties zijn:

 • Cluster VMK-NRK-NVGP
 • De Korrel
 • Koninklijke Metaalunie
 • Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL)
 • Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)
 • Stichting Verpakkingen Recycling Nederland (VRN)

Missie

Nedvang heeft als missie om tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten maximale inzameling en recycling van verpakkingsmateriaal te realiseren. Als collectieve uitvoeringsorganisatie nemen we een centrale positie in tussen producenten en importeurs, overheden en afvalorganisaties, met als doel: het grondstofverbruik doen verminderen ten bate van een schoner milieu.

Meer informatie: www.nedvang.nl

Nieuws