Over ons

Over ons

Over ons

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid.
Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden en de daarmee verbonden deelnemers (producenten en/of importeurs);
  • Het formuleren en onder de aandacht brengen van gemeenschappelijke standpunten richting de overheid;
  • Het organiseren van congressen en seminars op het gebied van producentenverantwoordelijkheid;
  • Het uitgeven van richtlijnen waarin standaardisatie van een bepaald aspect of werkwijze op het gebied van het systeem van producentenverantwoordelijkheid voor de leden van de vereniging wordt geadviseerd;
  • Het opstellen van adviezen waarin standaardisatie van een bepaald aspect of werkwijze op het gebied van het systeem van producentenverantwoordelijkheid aan de leden wordt geadviseerd;
  • Het geven van voorlichting aan de leden en derden, mede door het beheer van de website www.producenten-verantwoordelijkheid.nl;
  • Het verzamelen en bewerken van gegevens op economisch en technisch gebied en het bestuderen van vraagstukken die in het kader van de doelomschrijving van belang kunnen zijn;
  • De leden van de vereniging werken samen om een goede invulling van productentenverantwoordelijkheid te bevorderen en circulaire materiaalstromen tot stand te brengen.


Standpunten en visie VPN
In een aantal Position Papers is de visie van VPN op een aantal ontwikkelingen op het gebied van producentverantwoordelijkheid en duurzaamheid vastgelegd. Er zijn momenteel drie Papers verschenen:

 Reacties op de standpunten en de visie zijn uiteraard welkom.

Leden van VPN zijn:

 

Circulaire Materiaalketen

Recyclehuis

Over Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 formeel opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

 

Nieuws

Contact

Deze website is een initiatief van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

Mail: vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl
Telefoon: 088 - 024 1100