Logo Stibat

Stichting Batterijen

Stichting Batterijen geeft opdracht aan Stibat om uitvoering te geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat Stibat onder andere zorg draagt voor de inleverpunten, het ophalen van de batterijen en accu’s, de sortering en recycling van deze batterijen.

Stichting Batterijen heeft namens haar deelnemers een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het bestaande collectief inname- en verwerkingsplan ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie heeft deze aanvraag goedgekeurd met een geldigheid van vijf jaar. Dit betekent dat iedereen die in Nederland batterijen/accu’s op de markt brengt verplicht is om per batterij een beheerbijdrage te betalen aan Stichting Batterijen. Met die beheerbijdrage worden alle kosten gedekt die nodig zijn voor de invulling van de producentenverantwoordelijkheid. Zodoende worden alle producenten verplicht bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van batterijen en accu’s in Nederland en dat is wel zo eerlijk. Ook betekent de AVV dat elke inname- en verwerkingsstructuur voor batterijen en accu’s in Nederland wordt getoetst aan de bestaande inname- en verwerkingsstructuur van Stichting Batterijen.

Meer informatie: www.stibat.nl/stichting-batterijen/

Nieuws