Standpunten

In een aantal Position Papers is de visie van VPN op ontwikkelingen op het gebied van producentenverantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulariteit vastgelegd. Er zijn momenteel vier Papers verschenen:

 

Reacties op de standpunten zijn welkom!