Over ons

Sinds 1995 wordt in ons land invulling gegeven aan producentenverantwoordelijkheid. Ruim 25 jaar later kan worden gesteld dat het systeem van producentenverantwoordelijkheid succesvol is gebleken. Voor een volgende stap naar een volwaardige circulaire economie zijn extra maatregelen nodig. Hoe beter het systeem van producentenverantwoordelijkheid is geregeld, hoe meer afgedankte producten worden ingezameld en hoe gemakkelijker de taak van de toezichthouder wordt. Het kan allemaal minder complex, de communicatie kan beter en behalve de producenten, dienen ook andere actoren een rol krijgen. Als overheden, consumenten, inzamelaars, slopers, installateurs en verwerkers beter weten wat er van hen verwacht wordt, zullen ze zich ook beter aan de afspraken en regels houden.

Afval is echter big business en illegale inzameling en verwerking loont. De maatschappelijke schade door het onjuist verwerken van afval bedraagt jaarlijks ongeveer € 2,5 miljard. Het toezicht op afvalverwerking en het handhaven van regels zijn een taak en een verantwoordelijkheid van de overheid. Betrokken overheden hebben in deze praktijk een lastige rol, maar ook hier laten commitment, bevlogenheid en focus al resultaten zien. Voorwaarde is wel dat toezichthouders voldoende ruimte krijgen van hun provinciale – en gemeentelijke opdrachtgevers. Een meer landelijke aanpak is daarbij gewenst, evenals een betere samenwerking met andere handhavingsorganisaties en belanghebbende partijen.

Om het systeem van producentenverantwoordelijkheid voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren is in 2011 de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) opgericht. De activiteiten van VPN en haar leden dragen bij aan de mondiale klimaatdoelstellingen op Europees niveau en op nationaal niveau aan de ambitie om per 2050 een circulaire economie tot stand te brengen.

De vereniging en haar leden staan voor een robuuste invulling van het systeem, in de overtuiging dat het goed invullen van producentenverantwoordelijkheid een cruciale schakel vormt om de circulaire economie aan te jagen en circulaire materiaalstromen tot stand te brengen.


Bij VPN zijn aangesloten:

 

Het Recyclehuis

Nieuws