Over ons

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid.

Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden en de daaraan verbonden deelnemers (producenten en/of importeurs);
  • Het formuleren en onder de aandacht brengen van gemeenschappelijke standpunten richting de overheid;
  • Het organiseren van congressen en seminars op het gebied van producentenverantwoordelijkheid;
  • Het geven van voorlichting aan de leden en derden, mede door het beheer van de website www.producenten-verantwoordelijkheid.nl;
  • Het verzamelen en bewerken van gegevens op economisch en technisch gebied en het bestuderen van vraagstukken die in het kader van de doelomschrijving van belang kunnen zijn.


Leden van VPN zijn:

 

Het Recyclehuis

Nieuws