im_leden_logo_arn

ARN

ARN is het gedreven expertisecentrum dat invulling geeft aan duurzaamheid en recycling. Daarmee levert ARN een bijdrage aan transparantie en compliance voor haar opdrachtgevers. ARN voert al meer dan 15 jaar de regie over de recyclingketen van autowrakken. De daarmee opgebouwde kennis en ervaring wordt nu breder ingezet voor andere mobiliteitsproducten. ARN heeft in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging invulling gegeven aan een recyclingsysteem voor scooters, ondergebracht in Stichting SRN. Ook wordt in samenwerking met IvDM invulling gegeven aan het duurzaamheidsprogramma Erkend Duurzaam.

Missie & strategie
ARN is het expertisecentrum voor duurzaamheid en recycling. ARN heeft als missie om duurzaamheid in de mobiliteits- en recycling branche aan te jagen. Dit doet zij door kennisuitwisseling, ketenregie, recycling en innovatie. ARN wil daarmee een actieve bijdrage leveren aan de circulaire economie.
Een belangrijke invulling van deze missie is het realiseren van de wettelijke doelstelling om uiterlijk in 2015 een recycling percentage van 95% te realiseren voor afgedankte auto’s in Nederland. De PST-fabriek vervult daarin een belangrijke schakel.

Expertise
De expertise van ARN is diep geworteld in de bundeling van kennis en ervaring op de Nederlandse markt voor recycling in de mobiliteitsbranche. Als logisch uitvloeisel daarvan wordt ARN steeds vaker gevraagd om ook buiten de mobiliteitsbranche mee te denken en mee te werken aan innovatie en vraagstukken op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Duurzaamheidsvisie
In een toenemende mobiele wereld, waarin de bewustwording van duurzaamheid groeit, is het van essentieel belang om continue en pro-actief zo efficiënt en duurzaam mogelijk met grondstoffen om te gaan. ARN wil hier haar bijdrage aan leveren door transparantie en progressie in de mobiliteitsbranche op het gebied van milieu en duurzaamheid te bevorderen.
Wil ARN duurzaamheid en vernieuwing in de mobiliteitsbranche bevorderen, dan moet dit met harde cijfers kunnen worden aangetoond. ARN neemt daarom het voortouw om de positieve effecten van duurzaamheid meetbaar te maken. Maar ARN is meer dan de som van de harde kengetallen. Het is een organisatie die ambitieus is en met gedreven medewerkers streeft naar duurzaamheid in de mobiliteitsbranche. ARN legt daarvoor elke dag de lat een stukje hoger. Meer informatie: ARN Duurzaamheidsverslag 2015

Meer informatie: www.arn.nl

Nieuws