im_leden_logo_prn

Vervuiling oud-papier toegenomen

In de periode 2017-2018 is de vervuiling in het oudpapier toegenomen. De vervuiling bedroeg in de periode 2017-2018 2,10%. In 2015 bedroeg het vervuilingspercentage nog 1,59%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,51%.

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) doet onderzoek naar de vervuiling in het oudpapier afkomstig van particuliere huishoudens. Uit het Vervuilingsonderzoek 2019 (over de periode 2017-2018) blijkt dat de vervuiling in het oudpapier wederom is toegenomen. De vervuiling in de periode 2017-2018 bedroeg 2,10%. In 2015 bedroeg het vervuilingspercentage nog 1,59%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,51%.

Oudpapier en -karton zijn waardevolle grondstoffen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte oudpapier wordt ingezameld en hergebruikt. Voor de papierindustrie is oudpapier al jaren de belangrijkste grondstof. Van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat maar liefst 86% uit oudpapier. Recycling van oudpapier draagt bij aan een circulaire economie. De toenemende vervuiling is zorgwekkend en om de papierkringloop te sluiten en waardevolle grondstoffen te behouden is actie vereist. PRN roept bedrijfsleven, overheid en consument op om samen te werken. Zo kan de communicatie over de recycling van papier en karton richting samenleving worden verbeterd. De Scheidingswijzer van PRN helpt burgers en bedrijven bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen.

De volgende boodschappen zijn in het bijzonder van belang:

  • plastic hoesjes horen niet bij het oudpapier;
  • ook pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met etensresten horen niet bij het oudpapier, zijn restafval. Deze soort vervuiling is opvallend toegenomen in de periode 2017-2018.

Het Vervuilingsonderzoek 2019 kan worden gedownload op prn.nl. Dat geldt ook voor het Factsheet waarin de uitkomsten van het onderzoek op een rijtje zijn gezet.

 

Over PRN
De stichting Papier Recycling Nederland vertegenwoordigt de producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton, oudpapierondernemingen, papierfabrieken en verwerkers.

Nieuws