im_leden_logo_prn

Stichting PRN

PRN is de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton.

Het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton bestaat sinds 1998 en is vastgelegd in het Papiervezelconvenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel is de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. Al 84% van het papier en karton wordt gerecycled.

PRN is in 1998 opgericht door de gehele Nederlandse papier- en kartonketen. Via de bij haar aangesloten organisaties vertegenwoordigt PRN meer dan 70% van de ondernemingen die (producten van) papier en karton op de markt brengen. 349 gemeenten zijn bij PRN aangesloten. Dit is 92% van de gemeenten, zij representeren ruim 90% van de bevolking.

Taken PRN

  • tot stand brengen en uitvoeren van het Papiervezelconvenant
  • monitoring afzet nieuw papier en karton (halffabricaat voor grafische producten en kant-en-klare producten van papier en karton, niet zijnde verpakkingen); per kwartaal
  • identificeren en monitoren free riders (eerste ontvangers van papier en karton voor grafische en overige toepassingen)
  • monitoring inzameling en hergebruik oudpapier en -karton; per maand
  • uitvoering afnamegarantie tegen minimumprijs: uitkering gemeenten bij ketendeficit
  • jaarlijkse rapportage Papiervezelconvenant
  • belangenbehartiging naar overheden, politiek, media en maatschappelijke organisaties
  • advies en dienstverlening naar aangesloten organisaties en lidondernemingen
  • onderzoek, informatie en voorlichting over (de kringloop van) papier en karton

 

Lees meer op: www.prn.nl/over-prn

Nieuws