im_leden_logo_recybem

RecyBEM

Op 1 april 2004 heeft het toenmalige ministerie van VROM (I&M) het Besluit beheer autobanden (Bba) ingevoerd. Om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit dit Besluit heeft de Vereniging Band en Milieu een inzamelings- en verwerkingssysteem opgezet, RecyBEM. Het RecyBEM-systeem is een succes. Bandenleveranciers geven invulling aan hun verplichtingen uit het Bba door zich aan te sluiten bij de Vereniging Band en Milieu.

Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&M tot en met 2019 algemeen verbindend verklaard (AVV) Hierdoor heeft RecyBEM kracht van wet. Ten minste tot en met 2019 dient voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Klik hier voor meer informatie over de AVV.

Voor iedere nieuwe band die de leden van de Vereniging Band en Milieu als producent of importeur van personenwagenbanden op de Nederlandse markt brengen, zamelen RecyBEM gecertificeerde inzamelingsbedrijven een gebruikte band in. Hiermee is de marktdekking zo goed als honderd procent. De ingezamelde banden worden op een milieuverantwoorde manier verwerkt en vinden een nieuw leven in tal van toepassingen. Het percentage gerecyclede grondstoffen dat bestemd is voor de productie van nieuwe banden groeit. Steeds vaker worden oude banden verwerkt in auto-onderdelen van nieuwe auto’s.

Meer informatie: www.recybem.nl

Nieuws