feestelijk start moment

Gevelbranche en overheid tekenen samen akkoord Circulaire Geveleconomie

Op 1 februari 2024 hebben Dennis Overduin en Cor Wittekoek namens de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland en VlakglasRecyclingNederland, het akkoord Circulaire Geveleconomie ondertekend. Samen met de branches die betrokken zijn bij de gevel, gaan wij ons de komende 5 jaar inzetten voor een nog hoogwaardigere vorm van recycling van vlakglas.

Jaarlijks zamelt VlakglasRecyclingNederland tussen de 85.000.000 en 90.000.000 kilogram vlakglasafval in. Hiervan wordt 10% gebruikt voor de productie van nieuw vlakglas. De overige 90% wordt gebruikt voor de productie van glaswol en verpakkingsglas. Dit is op zich een nuttige toepassing voor het hergebruik van vlakglas, maar wij streven ernaar om van wat eerst vlakglas was weer nieuw vlakglas te maken. Onze doelstelling is om te komen tot een hergebruik voor de productie van nieuw vlakglas van minimaal 25%.

Helaas wordt er bij de sloop van gebouwen het vlakglas niet altijd gescheiden ingezameld van ander bouw-en sloopafval. Hierdoor gaan tussen de 10.000.000 en 15.000.000 waardevolle grondstoffen verloren. Wij zetten er ons voor in dat dit glas in de toekomst wel gescheiden wordt ingezameld en daardoor kan worden hergebruikt.

Naast vlakglasafval ontstaat er bij het vervangen van oud glas voor nieuw (hoogwaardiger) glas meer afval. Denk hierbij aan kokers van beglazingskitten, glaslatten, glasblokjes, folie en bandmateriaal op de glasbokken. In dit project zal er ook gekeken worden op welke manier dit afval zo hoogwaardig mogelijk kan worden hergebruikt.

Nieuws