%Stichting OPEN logo_DEF

Stichting Open

Stichting OPEN geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. Samen met ketenpartners, zoals inzamel-, sorteer- en recyclebedrijven en vele anderen, wil Stichting OPEN uiterlijk in 2023 de wettelijke inzameldoelstelling van 65% realiseren en de e-wastesector meer circulair maken.

Meer informatie: www.stichting-open.org/over-ons/

Nieuws