Privacy Statement

Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (hierna: VPN), gevestigd aan Gooimeer 4-15 in Naarden, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke wijze VPN met uw persoonsgegevens omgaat.

Doel

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:

  1. Het verwerken van uw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op te reageren.
  2. Het analyseren van uw gebruik van de website ter verbetering van de website.

 

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie

Indien u vragen hebt aan of klachten en opmerkingen heeft over VPN kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om op uw ingekomen e-mail te kunnen reageren. Om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen uw gegevens worden opgeslagen evenals de door u toegezonden e-mail. Hierbij slaat VPN slechts de door u verstrekte gegevens op, waaronder maar niet uitsluitend, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geeft u toestemming voor het verwerken van de door u verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking op de website

Bij uw gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u de website optimaal kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee uw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met uw toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. VPN wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website ons Cookie Statement.

Google Analytics

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Beveiliging

VPN heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen

  1. Voor ingekomen vragen op vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn. Dit kan per geval verschillen. VPN streeft ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren.
  2. Uw persoonsgegevens worden na uw bezoek aan de website zolang als nodig bewaard en daarna op een deugdelijke en duurzame wijze verwijderd.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. VPN en haar vewerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (VPN, Gooimeer 4-15, 1411 DC Naarden) of per e-mail (vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl).

Vragen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door VPN en haar verwerker kunt u deze stellen via vpn@producenten-verantwoordelijkheid.nl.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2018