im_leden_logo_prn

Nederland Europese koploper papierrecycling, maar vervuiling oud papier moet omlaag

 Ed Nijpels: ‘Nederland is Europees koploper papierrecycling, maar vervuiling van het oudpapier moet omlaag.’ 

 89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet- verpakkingen) is in 2021 ingezameld en gerecycled. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op in dat jaar 71,4%. Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN): ‘Recycling van papier en karton is van groot maatschappelijk belang. Door de inzameling en recycling van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat. Papier en karton vervullen een voorbeeldfunctie voor de circulaire economie.’ 

 De positieve recyclingpercentages zijn gepubliceerd door PRN. De stichting publiceert jaarlijks een monitoringsrapportage met de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2021 werd daarvan in totaal 997.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 884.000 ton ingezameld én gerecycled. 

Lees meer

Nieuws