Logo Stibat

Iris Kieft benoemd tot secretaris Stichting Stibat Services

Zoetermeer, 1 december 2020 – Per 1 november 2020 is Iris Kieft (1982) benoemd tot secretaris van Stichting Stibat Services (Stibat). Voorzitter Dick Zwaveling en penningmeester Rob Lelieveld zien de samenwerking met Kieft met vertrouwen en enthousiasme tegemoet.

Over Iris Kieft
Kieft is advocaat en partner bij ENVIR Advocaten. Met haar specialistische kennis over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, adviseert zij haar cliënten over uiteenlopende milieuvraagstukken, zoals afvalstoffenrecht en het Europese emissiehandel-systeem (EU ETS). Ook houdt zij zich sinds 2012 bezig met dossiers inzake producentenverantwoordelijkheid, zoals juridische ondersteuning rondom het huidige systeem voor verpakkingen en de aanvraag van een algemeen verbindend verklaring voor de WEEE-sector. Kieft heeft meerdere nevenfuncties, waaronder die van lid van de Board of Trustees van de Academy for European Law (ERA) in Trier, Duitsland.

Kieft: “Toen ik werd benaderd voor deze rol, voelde het direct als een potentieel logische stap. De vraagstukken waar ik mij binnen het omgevings- en milieurecht mee bezighoud, sluiten goed aan bij de doelstellingen van Stibat. Milieu, duurzaamheid en circulariteit zijn terugkerende thema’s in mijn dossiers. Op verantwoorde en veilige wijze invulling geven aan de wettelijke verplichting van het inzamelen en verwerken van afgedankte batterijen en accu’s staat voor mij centraal tijdens het uitvoeren van deze mooie bestuursfunctie bij Stibat.”

Over Stibat
Stibat biedt als non-profit organisatie diensten en (maatwerk)oplossingen aangaande de inzameling, recycling, informatie en rapportage van afgedankte batterijen en accu’s. Dit alles volgens de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Organisaties die op dit vlak ondersteuning of een betrouwbare partner nodig hebben, kunnen bij Stibat terecht. Daarnaast adviseert en ontzorgt Stibat producenten en importeurs van batterijen en accu’s bij het invullen van hun producentenverantwoordelijkheid. Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl.

Nieuws