im_leden_logo_vlakglas

Ontheffingen op recyclingbijdrage afgewezen

Op 7 juni 2019 ontvingen wij bericht van het besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstraat, dat de aanvragen voor ontheffing van de afdracht van de recyclingbijdrage zijn afgewezen.

 

De Staatssecretaris oordeelde: “Vanuit het oogpunt van doelmatig beheer van vlakglas en/of isolatieglas afval in Nederland en in het licht van de door de afvalbeheerstructuur van VRN bereikte resultaten van inzameling en verwerking is de afvalbeheerstructuur waarvan verzoeker gebruik maakt aantoonbaar minder doelmatig en effectief en daarmee niet gelijkwaardig aan de afvalbeheerstructuur van VRN.”

Hiervan is melding gedaan in de Staatscourant 14 juni 2019, nummer 33240.

Wij zijn blij met dit besluit. Het betekent een erkenning van de functie van Vlakglas Recycling Nederland (VRN). Dit besluit betekent eveneens dat de inzameling en recycling van het vlakglasafval ongewijzigd kan worden voortgezet. Ook in de komende jaren zal VRN een landelijk dekkend netwerk in stand houden.

Samen met de inzamelpunten blijven wij werken aan de optimalisatie van inzameling van het vlakglas, waardoor een beter en hoogwaardiger recyclingresultaat wordt bereikt.

In 2018 hebben we ruim 73.000 ton vlakglasafval ingezameld. Voor 2019 wordt een tonnage van meer dan 77.000 ton vlakglas verwacht.

Nieuws