Logo Stibat

Stibat zamelt ruim 7 procent meer batterijen in voor recycling

In 2018 steeg het aantal ingezamelde batterijen van Stibat naar 4,31 miljoen kilogram batterijen. Dat is een stijging van ruim 7 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van Stibat. Belangrijke onderwerpen in 2018 waren verder de algemeen verbindendverklaring voor Stibat en milieubewustzijn rondom de recycling.

 

In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs Stichting Batterijen met uitvoeringsorganisatie Stibat op om aan de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. Stibat bouwde een landelijk dekkend netwerk op met inmiddels ruim 25 duizend inleverpunten. En groeide uit tot een kenniscentrum op het gebied van inzameling, recycling en veiligheid van afgedankte batterijen in Nederland.

 

Wettelijke doelstelling
In 2018 nam het aantal ingezamelde batterijen van Stibat een vlucht en groeide met ruim 7 procent. Dit mede dankzij de succesvolle radiocampagne van Stibat om inleveren te stimuleren. Nederland behaalde daarmee een inzamelpercentage van 47,4 procent en voldoet aan de wettelijke Europese doelstelling van 45 procent.

Algemeen verbindendverklaring
Stibat kreeg in 2018 goedkeuring van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een algemeen verbindendverklaring (AVV). Met deze AVV kan Stibat zorgen dat producenten en importeurs die níet zijn aangesloten, maar waarvan de batterijen en accu’s wél in het inzamelsysteem van Stibat terechtkomen, bijdragen aan de inzamel- en recyclingkosten. Het bestuur van Stibat: “Stibat is uniek wat betreft kennis en expertise op het gebied van inzameling en recycling van afgedankte batterijen. Met de AVV is ons landelijk dekkend netwerk als norm vastgelegd. Zo creëert de AVV een level playing field voor uitvoeringsorganisaties en kunnen we freeriders aanpakken. Kortom, een fundament onder de organisatie.”

Milieu
Naast de recycling houdt Stibat ook de inzameling en logistiek zo milieuvriendelijk mogelijk. Zo startte Stibat in 2018 met een proef voor het inzamelen van de batterijen met elektrische vrachtauto’s. Het doel is minder kilometers te rijden en de belasting op het milieu te verminderen. De uitkomsten zijn positief: er zijn meer batterijen opgehaald en er was minder CO2-uitstoot. Deze nieuwe en schonere manier van inzamelen bespaart jaarlijks ruim 60 ton CO2. In 2019 wil Stibat de proef uitbreiden.

Cijfers
Nog enkele cijfers uit het jaarverslag: in 2018 brachten de aangesloten producenten van draagbare batterijen samen 9,58 miljoen kilogram aan draagbare batterijen op de markt. In 2017 was dit 8,89 miljoen kilogram. Er waren 25.766 inleverpunten en Stibat bereikte met de radiocampagne 6,08 miljoen mensen. Daarnaast waren in 2018 1.015 producenten en importeurs van batterijen aangesloten bij Stichting Batterijen. Zij beoordeelden het batterijen-opgavensysteem van Stibat met een 7,7 en de dienstverlening met een 8.

Over Stibat
Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen in Nederland. In 25 jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend inzamelnetwerk op bij onder andere winkels en scholen. Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen. Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl.

Het jaarverslag vindt u hier.

Nieuws