im_leden_logo_vlakglas

2020 recordjaar voor Vlakglas Recycling Nederland

Gekeken naar de inzamelresultaten heeft de coronapandemie afgelopen jaar weinig gevolgen gehad voor Vlakglas Recycling Nederland (VRN). 2020 was een recordjaar voor de ingezamelde hoeveelheid vlakglas.

VRN heeft in 2020 in totaal 87.500 ton vlakglasafval ingezameld (2019: 80.076 ton). Hiermee werd de doelstelling van 70.000 ton ruim gehaald. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. De stijging wordt volgens de organisatie veroorzaakt doordat er in 2020 veel renovatieprojecten plaatsvonden en doordat steeds meer bedrijven VRN weten te vinden voor hun vlakglasafval. Met de inzameling en verwerking van vlakglas is in 2020 een CO2 besparing van 10.150 ton gerealiseerd.

Materiaalgebruik

Van het ingezamelde vlakglasafval was 843 ton te vervuild voor verwerking. 81.614 ton (93,3 procent) is in de glasindustrie hergebruikt. 7,3 procent hiervan gaat naar de vlakglasindustrie (7,3 procent), de overige hoeveelheden naar isolatieproducten, de verpakkingsindustrie en de glasparelindustrie. Het doel is om 20 procent naar de vlakglasindustrie terug te brengen. Van de overige materialen (metaal, folie, hout en puin) is 5.043 ton (5,68 procent) hergebruikt in diverse toepassingen. In totaal is daarmee ruim 99 procent van het vlakglasafval gebruikt als grondstof voor nieuwe producten, en ging 1 procent naar de stort.

Inkomsten en kosten

De inkomsten van VRN bestaan uit de recyclingbijdrage (37 procent), verkoop van glasscherven (52 procent) en containerverhuur (11 procent). De inkomsten over 2020 bedroegen 4,8 miljoen euro In tegenstelling tot vorig jaar was het exploitatieresultaat dit jaar weer positief (86.484 euro). VRN verwacht dat de inkomsten uit de recyclingbijdrage zich zullen stabiliseren maar dat de logistieke kosten de komende jaren zullen stijgen. Dit komt door prijsverhogingen, maar ook doordat er steeds meer kleinere hoeveelheden worden ingezameld die voorheen nog niet gescheiden werden ingezameld.

Per 31 december 2020 waren er 267 (waarvan 13 vrijwillige buitenlandse deelnemers) importeurs en producenten van isolatieglas die de recyclingbijdrage afdroegen. Dat zijn er acht minder dan vorig jaar.

 

 

Nieuws