im_leden_logo_vpn

Hester Klein Lankhorst nieuwe voorzitter Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

In de ledenvergadering van 17 mei 2021 is Hester Klein Lankhorst benoemd als voorzitter van Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN). Mevr. Klein Lankhorst is sinds 1 januari 2021 algemeen directeur Afvalfonds Verpakkingen waar zij Cees de Mol van Otterloo opvolgde.

Hester Klein Lankhorst: “Ik ben groot voorstander van producentenverantwoordelijkheid. Je laat producenten daarmee nadenken over wat er na de gebruiksfase met hun product moet gebeuren. Het leidt tot bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel. En dat leidt weer tot innovatie, zodat niet alleen aan de achterkant door de afvalverwerkers wordt gewerkt aan circulariteit, maar ook aan de voorkant. Je ziet dat producentenverantwoordelijkheid steeds vaker wordt toegepast, zoals vanaf 2023 bijvoorbeeld ook voor textiel.

Nu we zien dat producentenverantwoordelijkheid steeds belangrijker wordt, kan VPN de leden ondersteunen op gemeenschappelijke thema’s. Ik vind het belangrijk dat we naar de toekomst kijken en we met de leden gezamenlijk vaststellen wat we nodig hebben om de producentenverantwoordelijkheden die we hebben zo goed mogelijk uit te voeren. Want voor een circulaire economie is een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid nodig, waarbij alle partijen in de verschillende ketens hun rol pakken.”

Nieuws